Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.02.2020 ora 07.00 – 18.02.2020 ora 07.00


Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Nera, Cerna, cursurile mijlocii și inferioare ale Crișurilor, Mureșului și Timișului unde au fost în ușoară scădere.
Pe unele râuri din bazinele superioare ale Crișului Negru, Crișului Alb și Arieșului s-au produs ușoare creșteri de debite datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării și numai prin propagare pe cursul superior al Siretului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe cursurile superioare ale râurilor: Suceava, Moldova, Bistriţa şi Trotuş şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Jijia, Bârlad, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Homorod, Şercaia, Pârâul Nou, Hârtibaciu, Lotru, Cungrişoara, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârniciov, Neajlov).
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, izolat năboi şi pod de gheaţă), prezente pe unii afluenţi ai Oltului superior și mijlociu şi pe unele râuri din bazinele superioare ale râurilor: Someş, Mureş, Argeş, au fost în  diminuare şi restrângere, iar cele prezente pe afluenţii Buzăului, în bazinele superioare ale Moldovei şi Bistriţei şi pe unii afluenţi mici ai Trotuşului şi Prutului s-au menținut fără modificări importante.
Curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice:  Bistriţa- Dorna Arini, Broşteni şi Dorna-Dorna Cândreni.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.02.2020 ora 07.00 – 13.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Barcău, Crișul Repede, Mureș, Bega, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare și mijlocii ale Someșului (cu excepția Someșului Mic), Crișului Negru, Crișului Alb, Timișului, bazinele superioare ale Crasnei, Bârzavei, Jiului și Oltului, unde au fost în scădere și cursurile inferioare ale Someșului, Crasnei, Crișului Negru, Crișului Alb, Timișului, Bârzavei, Argeșului, Ialomiței, Putnei, Moldovei, Sucevei, cursurile superioare ale Siretului și Prutului, unde au fost în creștere ușoară prin propagare.
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri şi  izolat năboi şi pod de gheață) prezente în bazinele superioare ale Someșului, Mureșului, Argeşului, Ialomiţei, Sucevei, Moldovei, Trotuşului, Buzăului, în bazinele superioare şi mijlocii ale Oltului şi Bistriţei și, izolat, în bazinele superioare ale Someșului, Someșului Mic și Mureșului au fost în restrângere și diminuare, exceptând râurile din bazinul superior și mijlociu al Oltului și bazinele superioare ale Argeșului și Ialomiței, unde s-au menținut fără modificări semnificative. Pe râurile din Dobrogea, formațiunile de gheață au fost în eliminare și au apărut noi formațiuni incipiente în bazinul inferior al Oltului și bazinul mijlociu al Argeșului.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Mureş – Topliţa, Ialomicioara – Fieni, Bistriţa – Dorna Arini și Broşteni şi  Dorna – Dorna Cândreni.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someșul Mic, Crişul Repede, Crişul Negru, Caraș, Nera, Suceava, pe cursurile superioare ale Arieșului, Bistriței şi Trotuşului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Jijia, Bârlad, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului mijlociu şi inferior (Pârâul Nou, Hârtibaciu, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri