Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.10.2017 ora 07.00 – 17.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al Ialomiţei, unde au fost în uşoară scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul şi peste mediile lunare) pe râurile Bârzava, Buzău, Putna, cursul superior al Vișeului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Bistrei, Nerei, Bârladului, precum şi pe unii afluenţi ai Mureşului inferior, Oltului, Vedei, şi Argeşului inferior.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.03.2017 ora 07.00 – 13.03.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedǎrii apei din stratul de zǎpadǎ din zona montană şi propagǎrii pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Bârlad, Prut și numai prin propagare pe cursul Siretului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, bazinul mijlociu și inferior al Oltului și pe cele din Dobrogea, debitele au fost staționare, iar pe celelalte râuri au fost în general în scădere.
Datorită propagării viiturilor formate anterior în bazinelele hidrografice ale râurilor Bârlad și Jijia, se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Stavnic – Frenciugi (400+12)-jud.IS, Sacovăţ - Țibana (300+54)-jud.IS, Jijia – Dângeni (380+7)-jud.BT, Jijia – Todireni (210+3)-jud.BT și Miletin – Şipote (150+60)-jud.IS, în scădere.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la staţiile hidrometrice: Vaslueț – Codăești (400+62)-jud.VS și Dobrovăț - Codăești (400+6)-jud.VS. 
Formațiunile de gheață (gheață la maluri) au fost în eliminare în bazinele superioare ale râurilor Bistrița și Trotuș, fiind prezente numai izolat în bazinul superior al Bistriței.
Debitele se situează la valori cuprinse între 20–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Arieş, Siret, afluenții Prutului, bazinele superioare ale Mureșului și afluenții din bazinul inferior al Mureșului.  
A fost în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICǍ nr. 7 din 11.03.2017.


Noutăți Noutăți