Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.06.2017 ora 07.00 – 24.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș (cu excepția Someșului Mic, unde au fost staționare), Suceava, bazinele superioare ale Mureșului, Târnavelor, Timișului, Nerei, Cernei, Oltului, Ialomiței, Prahovei, bazinele superioare și mijlocii ale Bistriței și Moldovei, cursul superior și mijlociu al Siretului, cursul inferior al Mureșului și unii afluenți ai săi aval s.h. Alba Iulia, râul Prut și afluenții săi din bazinul superior și mijlociu, în scădere pe râurile din bazinele hidrografice Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, bazinele mijlocii și inferioare ale Crișurilor, cursul mijlociu al Mureșului (sector Luduș – Gelmar), bazinele inferioare ale Târnavelor, Moldovei, Bistriței și Siretului, cursurile inferioare ale Jiului, Ialomiței, Bârladului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Creșteri mai însemnate de niveluri și debite datorită precipitațiilor mai importante căzute în interval sub formă de aversă s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, bazinele superioare ale Târnavelor și Timișului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Trotuș, pe râul Prut, bazinele superioare ale Sucevei și Moldovei și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Motru, Amaradia, unii afluenți ai Oltului inferior, Bârlad și Jijia.
În interval au fost emise 7 Atenţionări Hidrologice de Fenomene Imediate.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ Nr. 28 din 22.06.2017.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.03.2017 ora 07.00 – 13.03.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedǎrii apei din stratul de zǎpadǎ din zona montană şi propagǎrii pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Bârlad, Prut și numai prin propagare pe cursul Siretului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, bazinul mijlociu și inferior al Oltului și pe cele din Dobrogea, debitele au fost staționare, iar pe celelalte râuri au fost în general în scădere.
Datorită propagării viiturilor formate anterior în bazinelele hidrografice ale râurilor Bârlad și Jijia, se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Stavnic – Frenciugi (400+12)-jud.IS, Sacovăţ - Țibana (300+54)-jud.IS, Jijia – Dângeni (380+7)-jud.BT, Jijia – Todireni (210+3)-jud.BT și Miletin – Şipote (150+60)-jud.IS, în scădere.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la staţiile hidrometrice: Vaslueț – Codăești (400+62)-jud.VS și Dobrovăț - Codăești (400+6)-jud.VS. 
Formațiunile de gheață (gheață la maluri) au fost în eliminare în bazinele superioare ale râurilor Bistrița și Trotuș, fiind prezente numai izolat în bazinul superior al Bistriței.
Debitele se situează la valori cuprinse între 20–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Arieş, Siret, afluenții Prutului, bazinele superioare ale Mureșului și afluenții din bazinul inferior al Mureșului.  
A fost în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICǍ nr. 7 din 11.03.2017.


Noutăți Noutăți