Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.12.2017 ora 07.00 – 16.12.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca efect combinat al precipitaţiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Mureş (exceptând Târnava Mare), Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Bistriţa şi Jiu superior.
Pe celelalte râuri debitele au fost staţionare, exceptând râurile din bazinele Sucevei, Moldovei şi Buzăului, unde au fost în uşoară scădere.
Creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, s-au înregistrat pe râurile din bazinele: Tur, Lăpuş şi Crişul Negru.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur - Turulung (420)-jud. SM şi Micula (310+42)-jud. SM (sector îndiguit);
- COTELE DE ATENȚIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Negreşti Oaş (170)-jud. SM şi Călinești Oaș (350+48)-jud. SM, Maria – Răteşti (250+9)-jud. SM; Firiza – Firiza (110+9)-jud. MM, Crişul Negru – Tinca (350+14)-jud. BH şi Briheni – Şuştiu (175+8)-jud. BH.
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare, mai mici (30-90%) pe râurile din bazinele: Timiş, Bârzava, Cerna, Jiu, Olt inferior, Vedea, Argeș, bazinul mijlociu și inferior al Prutului și sub 30 % pe râurile din bazinul hidrografic al Bârladului.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 44 din 14.12.2017.
Sunt in vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate nr.1 din 15.12.2017 şi AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate nr. 2 din 15.12.2017.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.03.2017 ora 07.00 – 13.03.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedǎrii apei din stratul de zǎpadǎ din zona montană şi propagǎrii pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Bârlad, Prut și numai prin propagare pe cursul Siretului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, bazinul mijlociu și inferior al Oltului și pe cele din Dobrogea, debitele au fost staționare, iar pe celelalte râuri au fost în general în scădere.
Datorită propagării viiturilor formate anterior în bazinelele hidrografice ale râurilor Bârlad și Jijia, se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Stavnic – Frenciugi (400+12)-jud.IS, Sacovăţ - Țibana (300+54)-jud.IS, Jijia – Dângeni (380+7)-jud.BT, Jijia – Todireni (210+3)-jud.BT și Miletin – Şipote (150+60)-jud.IS, în scădere.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la staţiile hidrometrice: Vaslueț – Codăești (400+62)-jud.VS și Dobrovăț - Codăești (400+6)-jud.VS. 
Formațiunile de gheață (gheață la maluri) au fost în eliminare în bazinele superioare ale râurilor Bistrița și Trotuș, fiind prezente numai izolat în bazinul superior al Bistriței.
Debitele se situează la valori cuprinse între 20–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Arieş, Siret, afluenții Prutului, bazinele superioare ale Mureșului și afluenții din bazinul inferior al Mureșului.  
A fost în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICǍ nr. 7 din 11.03.2017.