Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.06.2020 ora 07.00 – 02.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Buzău, Suceava, bazinele superioare ale Oltului, Argeşului şi Ialomiţei, cursul inferior al Siretului şi cursul mijlociu şi inferior al Prutului.
Pe râurile din bazinele: Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Trotuş, Bistriţa, Bârlad, bazinele mijlocii şi inferioare ale Oltului, Argeşului şi Ialomiţei şi pe cele din Dobrogea, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 10-40% din mediile multianuale lunare, mai mari (40-70% din normalele lunare) în bazinele hidrografice Someș, Timiș, Bârzava, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Teleorman, Neajlov, Prahova, pe cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Buzăului, pe cursul superior și mijlociu al Prutului și pe râurile din Dobrogea și peste normalele lunare pe râurile din bazine hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Firiza, Cavnic, Lăpuș. 
Se situează peste COTA DE ATENŢIE răul Covasna la staţia Covasna.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.06.2019 ora 07.00 – 13.06.2019 ora 07.00

 
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, bazinele superioare ale Crișului Negru, Arieșului și Bârzavei, bazinul inferior al Vedei, unde au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, precum şi cursul mijlociu şi inferior al Prutului şi râurile din Dobrigea, unde au fost relativ staţionare.
Creșteri mai importante de niveluri și debite, chiar cu depășirea COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a precipitațiilor mai însemnate căzute în interval sub formă de aversă s-au înregistrat în bazinele superioare ale râurilor Iza, Someș, Bega.
Creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă s-au mai înregistrat și în bazinele superioare ale Mureșului, Târnavei Mici și Timișului și în bazinele inferioare ale Mureșului și Oltului.
Debitele se situează peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Suceava, Bistrița, Trotuș, afluenţii Mureşului, unii afluenți ai Oltului mijlociu și inferior, bazinul inferior al Someșului, cursurile superioare ale Siretului și Buzăului, unii afluenți ai Barladului, Prutului și pe râurile din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Prut – Fălciu (550+17)-jud. VS și Prut – Şiviţa  (435+14)-jud.GL
- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Bega – Cenei (320+11)-jud.TM, Neajlov – Călugăreni (220+13)-jud.GR, Glavacioc – Crovu (200+8)-jud.GR, Pârăul Câinelui – Vârtoapele (200+7)-jud.TR, Prut – Drânceni (560+30)-jud.VS şi Oancea (440+100)-jud. GL.
În interval s-au situat peste:
- COTA DE INUNDAŢIE râul Şieu la staţia hidrometrică Domneşti (300+70)-jud.BN;
- COTA DE ATENŢIE râul Sașa la staţia hidrometrică Poeni (50+6)-jud.TM.
A fost în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ NR. 38 din 11.06.2019 până la ora 2400.
În interval au fost emise opt AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi patru ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri