Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.07.2019 ora 07.00 – 23.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând Târnava Mică, bazinele superioare ale Oltului, Argeşului, Ialomiţei, cursul superior al Prutului şi cursul inferior al Târnavei Mari, unde au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării şi în scădere pe Crişul Negru şi Crişul Alb.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide şi creşteri de debite şi niveluri, izolate, s-au produs pe unele râuri mici aferente zonelor de deal și munte din centrul, estul şi sudul ţării, datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, cu caracter torenţial, căzute în interval.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul Prutului aval de Stânca Costeşti şi pe unii afluenţi ai Prahovei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crasna, Crişul Repede, Moravița, în bazinul superior al Argeşului, bazinul superior şi mijlociu al Oltului, pe unele râuri din bazinul superior al Argeşului, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi ai Mureşului (Luţ, Comlod, Iara, Feernic, Domald, Secaș, Sebeş, Râul Mare) şi pe unele râuri din Dobrogea.
În interval s-a situat peste COTA DE INUNDAŢIE râul Bârsa la staţia hidrometrică Zărneşti (125+40)-jud.BV.
În interval au fost emise 15 ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi 3 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

 


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.06.2019 ora 07.00 – 13.06.2019 ora 07.00

 
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, bazinele superioare ale Crișului Negru, Arieșului și Bârzavei, bazinul inferior al Vedei, unde au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, precum şi cursul mijlociu şi inferior al Prutului şi râurile din Dobrigea, unde au fost relativ staţionare.
Creșteri mai importante de niveluri și debite, chiar cu depășirea COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a precipitațiilor mai însemnate căzute în interval sub formă de aversă s-au înregistrat în bazinele superioare ale râurilor Iza, Someș, Bega.
Creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă s-au mai înregistrat și în bazinele superioare ale Mureșului, Târnavei Mici și Timișului și în bazinele inferioare ale Mureșului și Oltului.
Debitele se situează peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Suceava, Bistrița, Trotuș, afluenţii Mureşului, unii afluenți ai Oltului mijlociu și inferior, bazinul inferior al Someșului, cursurile superioare ale Siretului și Buzăului, unii afluenți ai Barladului, Prutului și pe râurile din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Prut – Fălciu (550+17)-jud. VS și Prut – Şiviţa  (435+14)-jud.GL
- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Bega – Cenei (320+11)-jud.TM, Neajlov – Călugăreni (220+13)-jud.GR, Glavacioc – Crovu (200+8)-jud.GR, Pârăul Câinelui – Vârtoapele (200+7)-jud.TR, Prut – Drânceni (560+30)-jud.VS şi Oancea (440+100)-jud. GL.
În interval s-au situat peste:
- COTA DE INUNDAŢIE râul Şieu la staţia hidrometrică Domneşti (300+70)-jud.BN;
- COTA DE ATENŢIE râul Sașa la staţia hidrometrică Poeni (50+6)-jud.TM.
A fost în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ NR. 38 din 11.06.2019 până la ora 2400.
În interval au fost emise opt AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi patru ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.