Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.07.2020 ora 07.00 – 12.07.2020 ora 07.00

 

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului (aval Radna) unde au fost în creștere prin propagare și cursul inferior al Prutului (sectorul Ungheni – Prisacani) unde au fost în creştere ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară. În bazinul hidrografic Vedea și pe râurile din Dobrogea debitele au fost staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, Bârzava,  Suceava, Bistriţa, Trotuş, pe cursurile Siretului și Prutului, cursul inferior al Mureșului, şi mai mici (10-30%) pe Barcău, pe uni afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș), pe afluenții Mureșului mijlociu (Domald, Secaș, Sebeș, Pianu, Strei) și pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Drânceni – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
- COTELE DE PERICOL: Prut – Fălciu (600+18) – jud.GL şi Prut – Oancea (600+48)-jud.GL;
- COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Şiviţa (435+7) – jud. GL;
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 09.07.2020.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.06.2020 ora 07.00 – 13.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Crișul Repede, Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Barcăului, Jiului, Oltului, Sucevei, Moldovei, Bistriței, Trotușului și bazinul mijlociu și inferior al Crasnei unde au fost în scădere.
Pe râurile din bazinele hidrografice Motru, Gilort, Vedea, Argeș, Ialomița, afluenții Oltului inferior, afluenții Jiului inferior și cele din Dobrogea, debitele au fost staționare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri semnificative de niveluri și debite cu depășirea COTELOR DE APĂRARE s-au produs pe unele râuri mici din Maramureș, Transilvania și Moldova datorită precipitațiilor de scurtă durată cu caracter torențial cazute în interval.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Târnave, Suceava, Moldova, Buzău,  bazinele superioare ale Crasnei, Crișului Repede, Mureșului, Bistriței (afluent al Siretului), bazinul superior și mijlociu al Oltului, pe Jiu şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinul hidrografic Bârlad, pe afluenții Prutului și pe unii afluenți ai Crișului Negru și Crișului Alb.
 Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Iza la stația hidrometrică Săcel (80+3)-jud.MM.
În interval s-au situat peste COTELE DE PERICOL râurile la la stațiile hidrometrice Iza -  Săcel (160+5)-jud.MM și Hodoș – Nicolești (350+50)-jud.HR și peste COTA DE INUNDAȚIE râul Bistrița la stația hidrometrică Mița (130+10)-jud.BN.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 10 din 12.06.2020.
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.


Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri