Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.11.2017 ora 07.00 – 22.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul inferior al Mureşului (sector Brǎnişca – Arad) unde au fost în uşoarǎ creştere datoritǎ precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii.
Pe râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Iza şi Someş, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Lăpuş, Crişul Repede, Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Ialomiţei şi Bistriţei, bazinul inferior al Mureşului şi pe râurile din Dobrogea. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.09.2017 ora 07.00 – 13.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crișuri, cursul Someșului și cursul superior al Prutului, unde au fost în ușoară scădere.
Mici creșteri de niveluri și debite datorită precipitațiilor căzute în interval s-au înregistrat în bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Someșului Mare și Mureșului și doar datorită propagării în bazinele mijlocii şi inferioare ale: Begăi, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei și Cernei. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe cursul inferior al Jiului, cursul superior al Prahovei, pe unii afluenți ai Oltului și Argeșului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe Râul Doamnei, cursurile superioare ale Lăpușului, Crasnei și Siretului, pe afluenții Bârladului și Prutului și pe unele râuri din bazinele Mureșului și Oltului.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.