Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.01.2021 ora 07.00 – 23.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor slabe căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna și cursul superior al Prutului și în general staționare pe celelalte râuri.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) au fost în restrângere și diminuare pe majoritatea râurilor și în eliminare în bazinele hidrografice Tur, Lăpuș și Crișul Alb. 
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Mureș – Gălăoaia, Bistrița – Dorna Giumalău, Dorna Arini şi Uz – Cremenea. 
Curg sloiuri de gheață pe râul Prut la stația hidrometrică Oancea.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Someș, Crișul Repede, Crișul Alb, Târnave, Siret (exceptând Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Sucevei, Modovei și cursul superior al Prutului), bazinul superior al Timișului, cursul Mureșului, cursurile inferioare ale Vișeului, Crasnei, unii afluenți ai Vedei și Argeșului inferior, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și pe râurile din bazinul hidrografic Bega Veche și Bârlad unde au valori sub 30%.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.6 din 22.01.2021.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 12.12.2020 ora 07.00 – 13.12.2020 ora 07.00


Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someşul Mare, Someşul Mic, Arieş, Timiş, bazinele superioare şi mijlocii ale râurilor: Tur, Lăpuş, Crasna, Crişul Repede, Crişul Negru, Jiu şi bazinele superioare ale Barcăului şi Crişului Alb, unde au fost în scădere.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna şi Târnave, debitele au fost relativ staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, izolat pod de gheaţă) s-au menţinut fără modificări importante, fiind prezente pe cursurile superioare ale râurilor: Someșul Cald,  Mureș, Suceava, Moldova, Trotuş și în bazinul superior și mijlociu al Bistriţei.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Rm. Sărat, Putna şi Trotuş, pe cursurile superioare ale Vişeului, Turului, Mureșului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinul Crişului Negru.
Se situează peste COTA DE PERICOL râul Teleajen la stațiia hidrometrică Moara Domnească (500+6) - jud. PH.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 64 din 12.12.2020.


Noutăți Noutăți