Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.01.2019 ora 07.00 – 15.01.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele: Crasna, Barcău, Crișuri, Bega Veche și bazinul superior al Begăi, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor înregistrate și cedării apei din stratul de zapadă. Pe râurile din bazinul Buzăului, debitele au fost în scădere.
Mici creșteri de debite datorită precipitațiilor lichide cazute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat pe unii afluenți ai Someșului și Mureșului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, cursurile superioare Trotușului și Prutului și pe râurile din Dobrogea şi sub 30% din mediile multianuale, izolat, în bazinul Moraviței, în bazinul superior al Argeșului și pe unii afluenți ai Bârladului.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și pod de gheaţă) existente în majoritatea bazinelor hidrografice s-au menținut fără modificări importante și au fost în ușoară intensificare pe râurile din Moldova.
Predomină podurile de gheață pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Crasna, Bega Veche, Suceava, Trotuș, Bârlad, Jijia și în bazinele superioare ale Mureșului, Oltului, Moldovei și Bistriței, iar pe celelate râuri gheața la mal.
Curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Someșul Mare – Nepos, Someș - Ulmeni, Mureş – sector Gălăoaia-Glodeni, Arieş – Turda, Olt - Micfalău, Argeş – Malu Spart. 
S-a menținut zăporul (aglomerări de ghețuri) pe Someș la s.h. Răstoci.
Amonte de baraj ac. Izvoru Muntelui, pe râul Bistrița, jud.Neamț, fenomenele de iarnă se manifestă pe o lungime totală de 5,0 km. Râul prezintă aglomerări de ghețuri cu grosimi cuprinse între 0,10 – 2,00 m de la viaduct Poiana Largului până aval 0,2 km baraj Topoliceni, pe o lungime de 5 km. Din amonte nu curge năboi.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.01.2017 ora 07.00 – 14.01.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş (cu excepția Someșului Mic, unde au fost relativ staționare), Crişul Alb, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, afluenţii de dreapta ai Siretului, bazinele superioare ale Mureșului, Timișului, Oltului, Prahovei şi cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere ușoară și râurile din bazinul superior și mijlociu al Crișului Negru, unde au fost în creștere ușoară datorită precipitațiilor slabe căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă.
Mici creşteri de niveluri şi debite datorită precipitaţiilor lichide căzute în interval s-au mai  înregistrat și pe unele râuri din bazinul superior al Barcăului și pe unii afluenţi ai Jiului (Jilţ, Motru, Coşuştea, Raznic).
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, curgeri de năboi) prezente în bazinele superioare ale  Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Trotușului, Putnei, Bârladului şi Jijiei au fost în extindere şi intensificare și au apărut formaţiuni de gheaţă (gheaţă la maluri, ace de gheaţă) pe unele râuri din bazinul hidrografic al Vișeului, bazinele superioare ale Someșului, Mureșului, Târnavelor, pe unii afluenţi ai Oltului superior şi mijlociu (Mădăraş, Râul Negru, Caşin, Covasna, Baraolt, Cormoş, Vârghiş, Homorod, Cârţişoara, Porumbacu, Sălişte, Hârtibaciu) şi pe Ialomicioara.
Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Vișeu-Bistra, Someșul Mare-Nepos, Mureș sector Toplița-Stânceni și la Glodeni, Toplița-Toplița, Târnava Mică-Sărățeni, Suceava-Brodina, Brodina-Brodina, Moldova-Fundu Moldovei şi Gura Humorului, Bistriţa-Cârlibaba, Dorna Giumalău, Dorna Arini, Broşteni şi Frumosu, Dorna-Dorna Cândreni, Neagra-Gura Negrii.
Debitele se situează în general la valori între 30-90% din normalele lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Prahova, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, cursurile superioare ale  Arieşului, Târnavelor, Jiului, Siretului şi Prutului, râurile din bazinul superior şi mijlociu al Oltului, cursul inferior al Ialomitei şi unele râuri din Dobrogea unde debitele au valori  în jurul și peste mediile multianuale lunare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri