Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.05.2018 ora 07.00 – 22.05.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someșul Mare, Someșul Mic, Arieș, Bega Veche, Jiu, bazinele superioare ale Lăpușului, Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Begăi, Timișului, Bârzavei, Nerei, Cernei, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Negru și Crișului Alb, cursul mijlociu al Prutului, cursul inferior al Mureșului (sector Brănișca – Săvârșin), unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării și râurile din bazinele hidrografice: Tur, Târnave, Moravița, Caraș, Trotuș, Bistrița, bazinele mijlocii și inferioare ale Someșului, Timișului, bazinele inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Begăi, Bârzavei, Nerei, Cernei, bazinul superior și mijlociu al Mureșului și cursul inferior al Mureșului (sector Radna – Nădlac), unde au fost în scădere.
Creșteri de niveluri și debite datorită precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă s-au mai înregistrat și pe unii afluenți ai Oltului inferior.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Sighişoara la staţia hidrometrică Brazii (150+18)-jud. AR.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-70% din mediile multianuale lunare și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Crişul Repede, Târnava Mică, Iara, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, pe afluenții Buzăului, Trotuşului şi Prutului, pe unii afluenți ai Oltului mijlociu și Argeșului superior.
În interval a fost emisă o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.01.2017 ora 07.00 – 14.01.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş (cu excepția Someșului Mic, unde au fost relativ staționare), Crişul Alb, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, afluenţii de dreapta ai Siretului, bazinele superioare ale Mureșului, Timișului, Oltului, Prahovei şi cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere ușoară și râurile din bazinul superior și mijlociu al Crișului Negru, unde au fost în creștere ușoară datorită precipitațiilor slabe căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă.
Mici creşteri de niveluri şi debite datorită precipitaţiilor lichide căzute în interval s-au mai  înregistrat și pe unele râuri din bazinul superior al Barcăului și pe unii afluenţi ai Jiului (Jilţ, Motru, Coşuştea, Raznic).
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, curgeri de năboi) prezente în bazinele superioare ale  Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Trotușului, Putnei, Bârladului şi Jijiei au fost în extindere şi intensificare și au apărut formaţiuni de gheaţă (gheaţă la maluri, ace de gheaţă) pe unele râuri din bazinul hidrografic al Vișeului, bazinele superioare ale Someșului, Mureșului, Târnavelor, pe unii afluenţi ai Oltului superior şi mijlociu (Mădăraş, Râul Negru, Caşin, Covasna, Baraolt, Cormoş, Vârghiş, Homorod, Cârţişoara, Porumbacu, Sălişte, Hârtibaciu) şi pe Ialomicioara.
Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Vișeu-Bistra, Someșul Mare-Nepos, Mureș sector Toplița-Stânceni și la Glodeni, Toplița-Toplița, Târnava Mică-Sărățeni, Suceava-Brodina, Brodina-Brodina, Moldova-Fundu Moldovei şi Gura Humorului, Bistriţa-Cârlibaba, Dorna Giumalău, Dorna Arini, Broşteni şi Frumosu, Dorna-Dorna Cândreni, Neagra-Gura Negrii.
Debitele se situează în general la valori între 30-90% din normalele lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Prahova, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, cursurile superioare ale  Arieşului, Târnavelor, Jiului, Siretului şi Prutului, râurile din bazinul superior şi mijlociu al Oltului, cursul inferior al Ialomitei şi unele râuri din Dobrogea unde debitele au valori  în jurul și peste mediile multianuale lunare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Noutăți Noutăți