Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.01.2021 ora 07.00 – 23.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor slabe căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna și cursul superior al Prutului și în general staționare pe celelalte râuri.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) au fost în restrângere și diminuare pe majoritatea râurilor și în eliminare în bazinele hidrografice Tur, Lăpuș și Crișul Alb. 
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Mureș – Gălăoaia, Bistrița – Dorna Giumalău, Dorna Arini şi Uz – Cremenea. 
Curg sloiuri de gheață pe râul Prut la stația hidrometrică Oancea.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Someș, Crișul Repede, Crișul Alb, Târnave, Siret (exceptând Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Sucevei, Modovei și cursul superior al Prutului), bazinul superior al Timișului, cursul Mureșului, cursurile inferioare ale Vișeului, Crasnei, unii afluenți ai Vedei și Argeșului inferior, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și pe râurile din bazinul hidrografic Bega Veche și Bârlad unde au valori sub 30%.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.6 din 22.01.2021.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.01.2021 ora 07.00 – 14.01.2021 ora 07.00


Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vedea, bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării și râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Lăpuș, Someșul Mic, Crișul Negru, Crișul Alb, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Buzău, Rm. Sărat, Putna, bazinele mijlocii și inferioare ale Someșului, Mureșului, Arieșului, Timișului, bazinele inferioare ale Turului, Crasnei, Bârzavei și Oltului, unde au fost în scădere.
Creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat pe unele râuri mici din bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Timișului și pe Bega Veche.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Lotru la stația hidrometrică Valea lui Stan (165+1)-jud. VL.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Urlui la stația hidrometrică Furculeşti (150+1)-jud. TR.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente în bazinele hidrografice Moldova, Bistrița, bazinele superioare ale Someşului Mic, Mureșului, Argeșului, Ialomiței, Jijiei. bazinele superioare și mijlocii ale Oltului,  Bistriței și pe cursul superior al Tazlăului au fost în extindere și intensificare și au apărut noi formațiuni incipiente și în bazinele superioare ale Arieșului, Cibinului și Buzăului.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Mureș pe sectorul Toplița – Stânceni, Toplița – Toplița, Iara – Valea Ierii, Mădăraș – Mădăraș, Bistriţa pe sectorul Dorna Giumalău-Dorna Arini şi pe râurile la staţiile hidrometrice:  Cârlibaba – Cârlibaba şi Neagra-Gura Negrii. 
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Crasna, Barcău, Someșul Mic, Târnave, Bârlad, Jijia, bazinele superioare ale Lăpușului, Someșului, Begăi, Timișului, Bistriței, Moldovei, bazinul inferior al Vișeului, unde sunt cuprinse între 30-60% din normalele lunare. 


Noutăți Noutăți