Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.04.2021 ora 07.00 – 16.04.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Moravița, Caraş, Nera, cursul Mureşului, cursul mijlociu al Ialomiței, cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Prahova, Siret, Rm. Sărat, Buzău, unde au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării şi doar prin propagare pe cursul superior al Prutului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, Bârlad, Jijia, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, bazinele inferioare ale Argeşului şi Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Caraş, bazinele superioare și mijlociii ale Mureşului, Oltului, Bistriței, Trotușului, bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiței, Moldovei, cursul superior al Prutului, cursul inferior al Timişului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Cerna, Bârlad și pe afluenții Prutului.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (400+50)-jud. SM (sector îndiguit).


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.02.2021 ora 07.00 – 14.02.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului unde au fost în creştere prin propagare.
Curg sloiuri pe râurile la stațiile hidrometrice: Bâsca Mare – Varlaam, Bâsca Mică – Varlaam și       Prut - Drânceni.
Curge zăpor pe râul Trotuș la stația hidrologică Onești.
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice: Tisa – Sighetul Marmației, Iza – Vadu Izei, Mara – Vadu Izei, Someş – Beclean, Someș – Răstoci, Sălăuța – Salva, Lăpuş – Răzoare, Mureș pe sectorul Toplița – Ocna Mureș, Toplița – Toplița, Târnava Mare pe sectorul Vânători – Sighișoara, Târnava Mică – Sărățeni, Girolt – Tulburea, Olt – la stația Tomești și pe sectorul Micfalău – Sf. Gheorghe, Săliște – Săliște, Topolog – Milcoiu, Olteț – Oteteliș, Cena – Măciuca, Ialomicioara – Fieni, Buzău – Sita Buzăului, Bâsca Mare – Bâsca Roziliei, Bistrița pe sectorul Cârlibaba – Frumosu, Cârlibaba – Cârlibaba, Dorna – Dorna Cândreni, Neagra - Gura Negrii, Trotuș – la stațiile Lunca de Sus, Târgul Ocna, Vrânceni, Asău – Asău și Prut pe sectoarele Oroftiana – Rădăuți și Ungheni – Prisăcani.
Formaţiunile de gheaţă (predominant gheaţă la maluri, pod de gheață, năboi, sloiuri și zăpor) existente pe râurile din nordul, centrul şi estul țării au fost în extindere și intensificare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Dâmbovița, Rm. Sărat, Tazlău unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bega Veche, Amaradia, Bârlad, Sitna, Bahlui, Jijia și cursul inferior al Bistriței, unde au valori sub 30%.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAȚIE
râurile la stațiile hidrometrice:  Tur – Micula (310+70)-jud.SM, Crasna – Domănești (500+20)-jud.SM, Crasna – Berveni (590+24)-jud. SM (sectoare îndiguite);
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+37)-jud. SM,          Tur – Turulung (360+52)-jud. SM, Crișul Negru – Zerind (600+150)-jud. AR, Crișul Alb – Chișineu Criș (600+74)-jud. AR, Timiş – Grăniceri (600+86)-jud.AR și Bârzava – Partoș (50)-jud. TM, 
A fost în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 20 din 12.02.2021 până la ora 24:00.


Noutăți Noutăți