Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.08.2017 ora 07.00 – 19.08.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice:  Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Crișul Negru, Crișul Alb, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Argeș, Suceava, Moldova, Bistrița, Putna, Rm. Sărat și Buzău,  unde au fost în scădere ușoară.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari în bazinul superior al Ialomiței, pe Sabar, pe unii afluenți ai Jiului (Jilț, Amaradia, Raznic) și pe râurile din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe unele râuri din bazinele hidrografice: Someș (Bistrița, Ilișua, Lonea, Fizeș, Lăpuș și Cavnic), Mureș (Iara, Vișa, Domald, Secaș, Râul Mare), Olt (Homorod, Covasna, Turcul, R. Negru, Cungrişoara, Beica, Mamu), pe Tur, Crasna, Bistra, Râul Doamnei, Lotru, Siret (exceptând Trotușul și Buzăul) și Jijia.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.03.2017 ora 07.00 – 14.03.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagǎrii pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeş inferior şi pe cele din Dobrogea și numai prin propagare pe cursul superior al Siretului, cursul inferior al Bârladului şi cursul mijlociu al Prutului.

Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Ialomiţa, Jiu (exceptând bazinul său superior), Olt (exceptând bazinul său superior), Argeș (exceptând bazinul său inferior) debitele au fost staționare, iar pe celelalte râuri au fost în general în scădere.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la staţiile hidrometrice: Miletin - Şipote (150+18)-jud.IS şi Bârlad – Tecuci (300)-jud.GL.
Debitele se situează la valori cuprinse între 20–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Siret (exceptând afluenţii Bârladului), Prut, afluenții din bazinul inferior al Mureșului şi pe cele din Dobrogea.