Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.05.2019 ora 07.00 – 20.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele Caraşului şi Bârladului, pe cursurile Siretului, Prutului, pe cursul mijlociu al Oltului şi pe cursurile inferioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crişul Repede, Mureş, Bega Veche, Timiş, Bârzava, Argeş şi Ialomiţa.
Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere, exceptând râurile din Dobrogea unde au fost în general staționare.
Debitele se situează în jurul jurul și peste normalele lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crişuri, Arieş, Cerna, Vedea, Dâmboviţa, Olt mijlociu şi inferior, afluenţii Jiului mijlociu şi inferior, unii afluenţi ai Argeşului, bazinul superior al Bârladului și râurile din Dobrogea unde se situeaza la valori cuprinse între 40 – 90%  din acestea.
 
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domăneşti (400+24)-jud.SM, Moravița – Moravița (250+26)-jud. TM şi Prut – Oancea (440+15)-jud. GL.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice:  Miletin - Şipote (150+4)-jud.IS, Prut - Rădăuţi Prut (290+17)-jud. BT, 
Este în vigoare Atenţionarea Hidrologică Nr. 16 din 19.05.2019, iar în interval au fost emise 2 Atenționări  Hidrologice pentru Fenomene Imediate. 

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.04.2019 ora 07.00 – 14.04.2019 ora 07.00

 


Debitele au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş (exceptând Someşul Mic), Crasna, Timiş, Bârzava, Nera, Siret (exceptând cursul superior şi mijlociu), Prut (exceptând cursul superior şi mijlociu), bazinele superioare şi mijlocii ale Barcăului, Târnavelor, cursurile superioare ale Mureşului şi Oltului şi bazinele mijlocii şi inferioare ale Begăi şi Bârladului, unde au fost în scădere.
Pe râurile din bazinele Moraviţa şi Caraş, debitele au fost relativ staţionare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Someşul Mic, Crişurile, Nera, Jiu, Argeş, Prahova, Bistrița, Putna, Buzău, bazinele superioare ale Crasnei, Arieşului, Caraşului şi pe râurile din Dobrogea și mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele: Moravița, Vedea, Bârlad, afluenții Prutului şi în bazinul Oltului mijlociu.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Desnăţui la staţia hidrometrică Călugărei (150+4)-jud. DJ.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Desnăţui la staţia hidrometrică Drăgoia (400+5)-jud. DJ.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICÂ pentru fenomene imediate.


Anunțuri Anunțuri