Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.07.2020 ora 07.00 – 12.07.2020 ora 07.00

 

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului (aval Radna) unde au fost în creștere prin propagare și cursul inferior al Prutului (sectorul Ungheni – Prisacani) unde au fost în creştere ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară. În bazinul hidrografic Vedea și pe râurile din Dobrogea debitele au fost staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, Bârzava,  Suceava, Bistriţa, Trotuş, pe cursurile Siretului și Prutului, cursul inferior al Mureșului, şi mai mici (10-30%) pe Barcău, pe uni afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș), pe afluenții Mureșului mijlociu (Domald, Secaș, Sebeș, Pianu, Strei) și pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Drânceni – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
- COTELE DE PERICOL: Prut – Fălciu (600+18) – jud.GL şi Prut – Oancea (600+48)-jud.GL;
- COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Şiviţa (435+7) – jud. GL;
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 09.07.2020.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.06.2020 ora 07.00 – 14.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeş, Rm. Sărat, Jijia, bazinul inferior al Oltului, bazinele inferioare şi mijlocii ale Jiului şi Bârladului unde au fost staţionare şi bazinul Putnei şi bazinele superioare şi mijlocii ale Oltului (amonte Sebeş Olt) şi Buzăului unde au fost în scădere.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri semnificative de niveluri și debite cu depășirea COTELOR DE APĂRARE s-au produs pe unele râuri mici din Banat, Transilvania și Moldova datorită precipitațiilor de scurtă durată şi cu caracter torențial căzute în interval.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, (exceptând Someşul Mic), Mureş, Bega, Timiş, Jiu, Suceava, Moldova, Bistriţa şi pe cursurile superioare ale Siretului, Trotuşului, Buzăului şi Prutului, şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe Rm. Sărat, Bârlad şi pe unele râuri din bazinele Argeşului şi Ialomiţei.
 Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE: Bistra – Obreja (150+15) – jud. CS
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Târnava Mică – Bălăușeri (180+6) – jud. MS, Orăștie – Orăștie (200+20) – jud. HD, Râușor – Râu de Mori (100) – jud. HD, Râul Galben – Hațeg (150+30) – jud. HD, Saşa – Poieni (50+4)-jud. TM, Vl. Luncanilor – Chitid (240+3) – jud. HD,  Sebeș – Turnu Ruieni (250+45) – jud. CS, și Taița – Satu Nou (250+20) – jud. TL.
În interval s-au situat peste: 
-COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice Sebeș – Turnu Ruieni (320+14) – jud. CS, Taița – Satu Nou (300) – jud. TL și
-COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice Sovata – Sovata (150+4)-jud. MS, Olt – Hoghiz (300+10) – jud. BV, 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 11 din 13.06.2020.
În interval au fost emise șapte AVERTIZĂRI și trei ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri