Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.01.2021 ora 07.00 – 15.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea, bazinul inferior al Argeșului și cursul inferior al Ialomiței unde au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, iar pe râurile din bazinul Bârladului și afluenții Prutului au fost staționare.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Urlui la stația hidrometrică Furculeşti (150+1)-jud. TR.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) au fost în uşoară extindere şi intensificare, fiind prezente în bazinul Olt, bazinele superioare și mijlocii ale Ialomiței, Bistriței, bazinele superioare ale râurilor Mureș, Arieș, Argeș, Buzău, Putna, Tazlău, Moldova şi izolat, în bazinele superioare ale Someșului Mare, Someșului Mic, Crișului Repede și  pe unii afluenţi ai Bârladului şi Jijiei.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Sălăuța – Salva, Bistrița – Mița (afluent al Someșului Mare), Mureș pe sectorul Toplița – Stânceni, Iara – Valea Ierii, Ialomicioara – Fieni, Bistriţa pe sectorul Dorna Giumalău – Frumosu şi Neagra-Gura Negrii. 
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Crasna, Barcău, Crișuri, Someșul Mic, Târnave, Bârlad și Jijia, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare. 


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.12.2020 ora 07.00 – 14.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Vedea, bazinele superioare ale Mureșului și Putnei, bazinul inferior al Argeșului și pe cele din Dobrogea unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, iar numai datorită propagării s-au produs creșteri pe cursul superior al Prutului și pe cursurile inferioare ale râurilor Someș, Crișul Negru, Crișul Alb, Prahova și Ialomița.
Pe râurile din bazinele hidrografice ale Sucevei, Moldovei, Rm. Sărat, Bârladului și pe afluenții Prutului, debitele au fost în general staționare. 
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri şi izolat pod de gheaţă) s-au menţinut fără modificări importante, fiind prezente în bazinele superioare ale Sucevei, Moldovei, Bistriţei și izolat în bazinele superioare ale Someșului Cald și Mureșului.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuş, bazinul inferior al Oltului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinul Crişului Negru.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 65 din 13.12.2020 până la ora 12:00.


Noutăți Noutăți