Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.03.2019 ora 07.00 – 21.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând Târnavele, cursurile Mureşului, Siretului, Prutului, bazinele superioare şi mijlocii ale Jiului, Oltului, bazinele superioare ale Crişului Alb, Argeşului, Ialomiţei şi cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, Trotuşului şi Bârladului, unde au fost în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, bazinele mijlocii şi inferioare ale Oltului, Argeşului, Ialomiţei, cursul inferior al Jiului şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staţionare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-100% din  mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș (exceptând Someșul Mic), Crişul Repede, Mureş, Bega, Timiş, Cerna, Cibin, Prahova, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna, Buzău, pe cursul Prutului şi bazinele superioare ale Jiului şi Oltului.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE, ca urmare a deversărilor controlate din acumularea Călineşti, râul Tur la staţia hidrometrică Micula (270+8)-jud. SM (sector îndiguit).
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal) existente, izolat, în bazinul superior al Bistriței au fost în ușoară diminuare.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.03.2018 ora 07.00 – 15.03.2018 ora 07.00

 
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Bârlad și Jijia, râul Olt aval Micfalău, râul Siret, cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului, Buzăului, Sucevei, cursurile inferioare ale râurilor Barcău, Crișul Repede, Crișul Alb, Târnave, Urlui, Vedea, Teleorman, Argeș, Neajlov, Ialomița, Călmățui, Rm. Sărat, Moldova, cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor slabe căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării.
Se situează peste: 
-  COTA DE PERICOL râul : Neajlov la stația hidrometrică Vadu Lat (260+35)-jud.GR; 
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Târnava Mare – Mediaş (400+30)-jud.SB, Târnava Mică – Târnăveni (300+2)-jud.MS, Olt – Micfalău (250+47)-jud.CV, Olt – Podu Olt (450+44)-jud.BV, Olt – Feldioara (420+30)-jud.BV, Olt – Hoghiz (350+116)-jud.BV, Sabar – Vidra (410+3)-jud.IF;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (270+18)-jud.SM, Mureş – Stânceni (170+32)-jud.MS, Mureş – Glodeni (180+18)-jud.MS, Mureş – Gălăoaia (170+34)-jud.MS, Târnava Mică – Bălăuşeri (180+33)-jud.MS, Olt – Sf. Gheorghe (200+20)-Jud.CV, Râul Negru – Reci (300+88)-jud.CV, Homorodul Mare – Rupea Gară (280)-jud.BV, Pârâul Câinelui – Vârtoapele (200+31)-jud.TR, Teleorman – Teleormanu (140+8)-jud.TR, Călmăţui – Crângu (80+28)-jud.TR, Urlui – Furculeşti (150+44)-jud.TR, Vedea – Alexandria (380+20)-jud.TR, Argeş – Budeşti (250+10)-jud.CL, Glavacioc – Crovu (200+21)-jud GR, Dâmboviţa – Dragomireşti (200+25)-jud.IF, Ciorogârla – Bragadiru (250+80)-jud.IF.
În interval s-au situat peste:
-  COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Nirajul Mic – Miercurea Niraj (300+45)-jud.MS;
-  COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna – Domăneşti (400+25)-jud.SM, Niraj – Miercurea Niraj (175+49)-jud.MS, Niraj – Cinta (350+85)-jud.MS, Neajlov – Moara din Groapă (100+360-jud.DB, Ialomiţa – Siliştea Snagovului (350+68)-jud.IF.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente izolat pe râurile din bazinele Suceava, Moldova și Bistrița au fost în eliminare.
Debitele se situează în general la valori peste mediile lunare multianuale, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Prutului și Jijiei, unde se situează la valori cuprinse între 40% şi 90% din acestea.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.9 din 14.03.2018.
În interval a fost emisă o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri