Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.11.2018 ora 07.00 – 12.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râul Bega, cursurile superioare ale Bârzavei, Carașului și Prutului, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișului Negru, cursurile inferioare ale Lăpușului, Crișului Alb, Mureșului (sector Brănișca – Radna), Timișului, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării și râurile Tur, Crișul Repede, bazinele superioare ale Lăpușului și Crișului Negru, unde au fost în scădere ușoară.
Mici creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă s-au mai înregistrat pe unele râuri mici din bazinul hidrografic Barcău, bazinele superioare ale Crasnei, Vedei și pe unii afluenți ai Argeșului inferior, Ialomiței inferioare și Siretului inferior.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele: Suceava, Moldova, Trotuș, cursul mijlociu și inferior al Siretului şi pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crasna, Crișul Alb, Bistra, Moravița, Caraş, Nera, Bârlad, Jijia și pe unele râuri din bazinul Mureșului (Comlod, Feernic, Secaș, Ampoi, Râul Mare, Râul Galben), bazinul mijlociu și inferior al Oltului și bazinele superioare ale Argeșului și Ialomiței.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) s-au menținut fără modificări importante, fiind prezente pe unele râuri din bazinele:  Vişeu, Arieş, bazinele superioare ale Mureșului și Oltului, izolat pe unii afluenţi ai Mureșului inferior, Argeşului superior, pe cursul superior şi mijlociu al Siretului şi pe majoritatea afluenţilor săi, pe Jijia şi afluenţii săi.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Săliște-Săliște și Bistrița – Frumosu.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.03.2018 ora 07.00 – 15.03.2018 ora 07.00

 
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Bârlad și Jijia, râul Olt aval Micfalău, râul Siret, cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului, Buzăului, Sucevei, cursurile inferioare ale râurilor Barcău, Crișul Repede, Crișul Alb, Târnave, Urlui, Vedea, Teleorman, Argeș, Neajlov, Ialomița, Călmățui, Rm. Sărat, Moldova, cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor slabe căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării.
Se situează peste: 
-  COTA DE PERICOL râul : Neajlov la stația hidrometrică Vadu Lat (260+35)-jud.GR; 
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Târnava Mare – Mediaş (400+30)-jud.SB, Târnava Mică – Târnăveni (300+2)-jud.MS, Olt – Micfalău (250+47)-jud.CV, Olt – Podu Olt (450+44)-jud.BV, Olt – Feldioara (420+30)-jud.BV, Olt – Hoghiz (350+116)-jud.BV, Sabar – Vidra (410+3)-jud.IF;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (270+18)-jud.SM, Mureş – Stânceni (170+32)-jud.MS, Mureş – Glodeni (180+18)-jud.MS, Mureş – Gălăoaia (170+34)-jud.MS, Târnava Mică – Bălăuşeri (180+33)-jud.MS, Olt – Sf. Gheorghe (200+20)-Jud.CV, Râul Negru – Reci (300+88)-jud.CV, Homorodul Mare – Rupea Gară (280)-jud.BV, Pârâul Câinelui – Vârtoapele (200+31)-jud.TR, Teleorman – Teleormanu (140+8)-jud.TR, Călmăţui – Crângu (80+28)-jud.TR, Urlui – Furculeşti (150+44)-jud.TR, Vedea – Alexandria (380+20)-jud.TR, Argeş – Budeşti (250+10)-jud.CL, Glavacioc – Crovu (200+21)-jud GR, Dâmboviţa – Dragomireşti (200+25)-jud.IF, Ciorogârla – Bragadiru (250+80)-jud.IF.
În interval s-au situat peste:
-  COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Nirajul Mic – Miercurea Niraj (300+45)-jud.MS;
-  COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna – Domăneşti (400+25)-jud.SM, Niraj – Miercurea Niraj (175+49)-jud.MS, Niraj – Cinta (350+85)-jud.MS, Neajlov – Moara din Groapă (100+360-jud.DB, Ialomiţa – Siliştea Snagovului (350+68)-jud.IF.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente izolat pe râurile din bazinele Suceava, Moldova și Bistrița au fost în eliminare.
Debitele se situează în general la valori peste mediile lunare multianuale, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Prutului și Jijiei, unde se situează la valori cuprinse între 40% şi 90% din acestea.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.9 din 14.03.2018.
În interval a fost emisă o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri