Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.07.2018 ora 07.00 – 16.07.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scǎdere, exceptând Vişeul, unde au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor cǎzute în interval şi râurile din bazinele hidrografice: Iza, Crasna, Barcǎu şi cele din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Crișul Alb,  Timiș, Moraviţa, Nera, Cerna, Suceava, Moldova, Bistriţa, bazinele superioare ale Argeșului, Siretului, Trotuşului, Buzǎului, Jijiei şi unii afluenți ai Oltului superior și mijlociu, unde se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare și râurile din bazinul hidrografic Bârlad, unde se situează la valori cuprinse între 10-30% din mediile multianuale lunare. 
În interval au fost emise două ATENŢIONǍRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.04.2018 ora 07.00 – 15.04.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere uşoară, exceptând cursurile mijlocii ale Jiului, Ialomiţei şi Prutului, unde au fost în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele Bârzava, Moraviţa, bazinul superior al Argeşului, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staţionare.
Debitele se situează în general la valori peste mediile lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someş - aval Ulmeni,  Someșul Mic, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crişul Alb, Crişul Negru, Târnava Mică, Bega, Timiş, Moraviţa, Caraş, Cerna, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuş mijlociu şi inferior, Moldova şi Suceava, afluenții Jiului mijlociu și inferior, afluenţii Oltului mijlociu şi inferior, afluenţii Bârladului şi cei ai Prutului, unde se situează sub normalele lunare, cu valori cuprinse între 30-90%.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Noutăți Noutăți