Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.09.2018 ora 07.00 – 21.09.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Someș, cursurile superioare ale Mureșului și Prutului unde au fost în scădere. Pe cursul inferior al Mureșului și cursul mijlociu al Timișului, debitele au fost în creștere prin propagare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Vedea, Prahova, Moldova, pe cursul superior al Trotuşului, pe cursurile mijlocii ale Timișului, Siretului şi Prutului, pe unii afluenţi ai Oltului mijlociu şi inferior şi pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) în bazinele hidrografice Lăpuș, Crasna, Moraviţa, Bârlad și Jijia.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.04.2018 ora 07.00 – 15.04.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere uşoară, exceptând cursurile mijlocii ale Jiului, Ialomiţei şi Prutului, unde au fost în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele Bârzava, Moraviţa, bazinul superior al Argeşului, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staţionare.
Debitele se situează în general la valori peste mediile lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someş - aval Ulmeni,  Someșul Mic, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crişul Alb, Crişul Negru, Târnava Mică, Bega, Timiş, Moraviţa, Caraş, Cerna, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuş mijlociu şi inferior, Moldova şi Suceava, afluenții Jiului mijlociu și inferior, afluenţii Oltului mijlociu şi inferior, afluenţii Bârladului şi cei ai Prutului, unde se situează sub normalele lunare, cu valori cuprinse între 30-90%.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Noutăți Noutăți