Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.09.2017 ora 07.00 – 24.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Cerna, Trotuș, Bistrița, Moldova, Bahlui, bazinele superioare ale râurilor Iza, Tur, Someș, Mureș, Bega, Bârzava, Olt, Buzău, Putna, Rm. Sărat, Suceava, Jijia, bazinele superioare și mijlocii ale Timișului și Jiului, cursurile inferioare ale Vișeului, Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, cursul superior al Siretului, unde au fost în uşoară scădere și râurile din bazinele hidrografice Vedea, Argeș, Bârlad, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului și Prutului, au fost relativ staţionare.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Valea Albă la staţia hidrometrică Boineşti Sud (250+4)-jud.SM.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Someş, Crișuri, Caraș, Nera, Jiu, Buzău, Putna, Rm. Sărat, Bistriţa, Suceava, bazinele superioare ale Mureșului, Ialomiței, Prahovei, pe unele râuri din bazinul inferior al Argeșului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe Lotru, R. Doamnei, Bârlad, Jijia și pe unele râuri din bazinul Mureșului.
În interval a fost emisă o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ PENTRU FENOMENE IMEDIATE.
A fost în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 22.09.2017 până la ora 12.00.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.05.2017 ora 07.00 – 15.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor înregistrate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Someș, Bârzava, Prut, Buzău, bazinele mijlocii și inferioare ale Crișurilor, Barcăului, Mureșului, bazinele inferioare ale Turului și Timișului, bazinul superior și mijlociu al Oltului, cursurile mijlocii și inferioare ale Sucevei, Moldovei, Bârladului și Putnei. Pe celelalte râuri, debitele au fost în scădere, exceptând râurile din Dobrogea, unde au fost staționare.
S-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie cu efecte de inundaţii locale şi creşteri importante de niveluri şi debite cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE datorită precipitațiilor sub formă de aversă, cu caracter torențial și importante cantitativ, înregistrate pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte din Maramureș, Crișana și Moldova, în special pe unii afluenţi de dreapta ai Bârladului.
Se situează peste: 
-COTELE DE ATENȚIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Călineşti Oaş (350+30)-jud. SM, Tur – Micula (270+34) – jud. SM, Tur – Turulung (260+2) – jud. SM, Vaslui – Codăeşti (400+55)-jud. VS şi Dobrovăţ – Codăeşti (400+16)-jud. VS.
În interval s-au situat peste:
-COTA DE PERICOL râul Tutova la stația hidrometrică Puieşti (340+6)-jud. VS;
-COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Bucuresci – Bucuresci (200+34)-jud. HD și Holod – Holod (300+7)-jud. BH.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuş, Crişul Negru, Argeş inferior, Siret, Suceava, Moldova, Tazlău, Buzău, Bârlad, Elan, cursul superior al Prutului şi pe râurile din Dobrogea.
În interval au fost emise o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate și patru ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.


Noutăți Noutăți