Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.08.2018 ora 07.00 – 14.08.2018 ora 07.00


Debitele au fost în scǎdere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuș, Barcău, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Arieș, Târnava Mare, Târnava Mică, cursul superior al Mureșului şi pe râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare, și cursul inferior al Prutului, aval de s.h Oancea, unde vor fi în creștere prin propagare.
Debitele se situează la valori peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Târnava Mare, Târnava Mică, Moraviţa, Nera, Cerna, Bârlad, cursurile superioare ale Mureşului, Siretului, Buzǎului şi unii afluenţi ai Oltului superior şi mijlociu şi ai Argeşului superior, unde se situează la valori sub 90% din normalele lunare.
În interval a fost emisă o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene hidrologice imediate.
Se situeazǎ peste COTA DE ATENŢIE, prin propagare, râul Prut la staţia hidrometrică Oancea (440+8)-jud. GL.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.05.2018 ora 07.00 – 15.05.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinul Trotuș, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării și cursul mijlociu al Prutului, unde au fost în creștere prin propagare. Pe cursul inferior al Someșului și pe cursul superior și inferior al Prutului, debitele au fost în scădere.
Mici creșteri de niveluri și debite datorită precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă s-au mai înregistrat și pe unele râuri mici din bazinului mijlociu și inferior al Mureșului, bazinele superioare ale Timișului, Bârzavei, Nerei, Cernei și Buzăului și pe unele râuri mici din zona de deal și de munte.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-70% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuş, Crasna, Crişul Negru, Crişul Repede, Târnave, Iara, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Suceava, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, bazinul superior al Timișului, bazinul mijlociu și inferior al Bârzavei și afluenții Oltului, Argeșului, Buzăului, Trotuşului și Prutului.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Noutăți Noutăți