Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.03.2019 ora 07.00 – 21.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând Târnavele, cursurile Mureşului, Siretului, Prutului, bazinele superioare şi mijlocii ale Jiului, Oltului, bazinele superioare ale Crişului Alb, Argeşului, Ialomiţei şi cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, Trotuşului şi Bârladului, unde au fost în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, bazinele mijlocii şi inferioare ale Oltului, Argeşului, Ialomiţei, cursul inferior al Jiului şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staţionare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-100% din  mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș (exceptând Someșul Mic), Crişul Repede, Mureş, Bega, Timiş, Cerna, Cibin, Prahova, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna, Buzău, pe cursul Prutului şi bazinele superioare ale Jiului şi Oltului.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE, ca urmare a deversărilor controlate din acumularea Călineşti, râul Tur la staţia hidrometrică Micula (270+8)-jud. SM (sector îndiguit).
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal) existente, izolat, în bazinul superior al Bistriței au fost în ușoară diminuare.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.06.2018 ora 07.00 – 15.06.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere datoritǎ precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vedea, Bârlad şi cursul Prutului aval s.h. Drânceni, unde au fost staţionare și râurile din bazinele hidrografice Iza, Cerna, bazinele superioare ale Turului, Crasnei, Barcăului, Crișului Negru, Crișului Alb, Arieșului, Begăi, Moraviței, Carașului, Nerei, Jiului, Motrului, Gilortului, Argeșului, bazinul superior și mijlociu al Timișului, bazinele mijlocii ale Mureșului (sector Alba Iulia – Gelmar) și Oltului, unde au fost în scădere.
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice Crasna-Domăneşti (400+30)-jud. SM, Bârzava-Partoș (50+10)-jud.TM și Moravița-Moravița (250+42)-jud.TM.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice Tur – Cǎlineşti Oaş (350+27)-jud.SM și  Trotuş – Lunca de Sus (80+13)-jud. HR.  
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuş, Crasna, Arieş, Bega Veche, Bega, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Jiu, cursurile superioare ale Someșului Mic, Crișului Negru, Crișului Alb, bazinele superioare ale Someșului, Mureșului, Târnavelor, Oltului, Ialomiței, Buzăului, Trotușului, Bistriței, Moldovei, Sucevei, bazinele inferioare ale Barcăului, Timișului, Oltului, unii afluenţi ai Mureşului şi pe râurile din Dobrogea.
În interval au fost emise trei ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi o AVERTIZARE HIDROLOGICǍ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 32 din 14.06.2018.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri