Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.11.2018 ora 07.00 – 18.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare pe râurile din vestul, centrul şi estul ţării şi în scădere pe cele din bazinul Buzăului şi din bazinele superioare şi mijlocii ale Argeşului şi Ialomiţei. 
Creșteri datorită precipitațiilor înregistrate, cedării apei din stratul de zapadă și propagării, s-au înregistrat pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt inferior, Vedea, Argeş inferior, cursul mijlociu şi inferior al Ialomiţei şi numai prin propagare pe cursurile mijlocii ale Someşului şi Mureşului.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele: Suceava, Moldova, Trotuș, cursul mijlociu și inferior al Siretului, pe unii afluenți ai Oltului inferior,  bazinul superior al Argeșului, bazinul superior și mijlociu al Ialomiței, pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crasna, Crișul Negru, Crișul Alb, Bistra, Moravița, Nera, Cerna, Bârlad, Jijia și pe unele râuri din bazinul Mureșului (Comlod, Feernic, Secaș, Ampoi, Râul Mare, Râul Galben).
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal şi izolat pod de gheaţă și năboi) s-au menținut fără modificări importante, exceptând cele din bazinele superioare ale Jiului și Argeșului, unde au fost în restrângere și diminuare şi sunt prezente în bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Mureș superior, Arieș, Olt superior și mijlociu, pe cursul superior şi mijlociu al Siretului şi pe majoritatea afluenţilor săi, pe Jijia și afluenții săi, izolat în bazinele superioare ale Jiului și Argeșului, bazinul inferior al Oltului și pe unele râuri mici din Banat.
Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Someşul Mare – Beclean, Sălăuţa – Salva, Săliște - Săliște, Topolog - Milcoiu, Ciorogârla - Bragadiru şi Ialomița - Băleni. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.06.2018 ora 07.00 – 15.06.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere datoritǎ precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vedea, Bârlad şi cursul Prutului aval s.h. Drânceni, unde au fost staţionare și râurile din bazinele hidrografice Iza, Cerna, bazinele superioare ale Turului, Crasnei, Barcăului, Crișului Negru, Crișului Alb, Arieșului, Begăi, Moraviței, Carașului, Nerei, Jiului, Motrului, Gilortului, Argeșului, bazinul superior și mijlociu al Timișului, bazinele mijlocii ale Mureșului (sector Alba Iulia – Gelmar) și Oltului, unde au fost în scădere.
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice Crasna-Domăneşti (400+30)-jud. SM, Bârzava-Partoș (50+10)-jud.TM și Moravița-Moravița (250+42)-jud.TM.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice Tur – Cǎlineşti Oaş (350+27)-jud.SM și  Trotuş – Lunca de Sus (80+13)-jud. HR.  
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuş, Crasna, Arieş, Bega Veche, Bega, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Jiu, cursurile superioare ale Someșului Mic, Crișului Negru, Crișului Alb, bazinele superioare ale Someșului, Mureșului, Târnavelor, Oltului, Ialomiței, Buzăului, Trotușului, Bistriței, Moldovei, Sucevei, bazinele inferioare ale Barcăului, Timișului, Oltului, unii afluenţi ai Mureşului şi pe râurile din Dobrogea.
În interval au fost emise trei ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi o AVERTIZARE HIDROLOGICǍ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 32 din 14.06.2018.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri