Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.07.2018 ora 07.00 – 18.07.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Repede, Târnava Mica, Bega, Timiș, Bârzava, bazinul mijlociu al Someșului, bazinul inferior al Mureșului, bazinele superioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Carașului și Nerei, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării și doar prin propagare pe cursul inferior al Izei și pe cursul superior al Prutului. Pe celelalte râuri, debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele: Siret (exceptând râurile Bistrița și Trotuș), bazinul mijlociu și inferior al Prutului și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Alb, bazinul mijlociu și inferior al Mureșului, bazinele superioare ale Begăi, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, sub formă de aversă, izolat cu caracter torențial și mai însemnate cantitativ.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Bârzava, Jiu, Vedea, Ialomița, Tazlău, Sitna, cursul Prutului, bazinele inferioare ale Oltului și Argeșului, cursul mijlociu și inferior al Siretului și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) râurile din bazinul hidrografic Bârlad și cursul superior al Crasnei. 
În interval au fost emise o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate și șase ATENŢIONǍRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
 

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.06.2018 ora 07.00 – 15.06.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere datoritǎ precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vedea, Bârlad şi cursul Prutului aval s.h. Drânceni, unde au fost staţionare și râurile din bazinele hidrografice Iza, Cerna, bazinele superioare ale Turului, Crasnei, Barcăului, Crișului Negru, Crișului Alb, Arieșului, Begăi, Moraviței, Carașului, Nerei, Jiului, Motrului, Gilortului, Argeșului, bazinul superior și mijlociu al Timișului, bazinele mijlocii ale Mureșului (sector Alba Iulia – Gelmar) și Oltului, unde au fost în scădere.
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice Crasna-Domăneşti (400+30)-jud. SM, Bârzava-Partoș (50+10)-jud.TM și Moravița-Moravița (250+42)-jud.TM.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice Tur – Cǎlineşti Oaş (350+27)-jud.SM și  Trotuş – Lunca de Sus (80+13)-jud. HR.  
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuş, Crasna, Arieş, Bega Veche, Bega, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Jiu, cursurile superioare ale Someșului Mic, Crișului Negru, Crișului Alb, bazinele superioare ale Someșului, Mureșului, Târnavelor, Oltului, Ialomiței, Buzăului, Trotușului, Bistriței, Moldovei, Sucevei, bazinele inferioare ale Barcăului, Timișului, Oltului, unii afluenţi ai Mureşului şi pe râurile din Dobrogea.
În interval au fost emise trei ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi o AVERTIZARE HIDROLOGICǍ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 32 din 14.06.2018.

Noutăți Noutăți