Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.07.2020 ora 07.00 – 12.07.2020 ora 07.00

 

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului (aval Radna) unde au fost în creștere prin propagare și cursul inferior al Prutului (sectorul Ungheni – Prisacani) unde au fost în creştere ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară. În bazinul hidrografic Vedea și pe râurile din Dobrogea debitele au fost staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, Bârzava,  Suceava, Bistriţa, Trotuş, pe cursurile Siretului și Prutului, cursul inferior al Mureșului, şi mai mici (10-30%) pe Barcău, pe uni afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș), pe afluenții Mureșului mijlociu (Domald, Secaș, Sebeș, Pianu, Strei) și pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Drânceni – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
- COTELE DE PERICOL: Prut – Fălciu (600+18) – jud.GL şi Prut – Oancea (600+48)-jud.GL;
- COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Şiviţa (435+7) – jud. GL;
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 09.07.2020.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.06.2020 ora 07.00 – 15.06.2020 ora 07.00

 
Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Bistra, cursul principal al Moldovei și cursurile superioare ale Timișului, Buzăului, Bistriței și Sucevei unde au fost în scădere ușoară.
Pe râurile din bazinele hidrografice Bega Veche și Vedea, pe cursul inferior al Ialomiței și pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri semnificative de niveluri și debite cu depășirea COTELOR DE APĂRARE s-au produs pe unele râuri mici din Banat, Transilvania și Moldova datorită precipitațiilor de scurtă durată şi cu caracter torențial căzute în interval.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, (exceptând Someşul Mic), Mureş, Bega, Timiş, Nera, Olt, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuș, bazinul superior și mijlociu al Jiului, bazinele superioare ale Argeșului și Ialomiței, pe cursul Siretului și pe cursurile superioare ale Buzăului şi Prutului, şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinul hidrografic al Bârladului și pe cursul principal al Rm. Sărat.
Se situează peste 
- COTA DE INUNDATIE râul Prut la staţia hidrometrică Oroftiana (470+117)-jud.BT
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Târnava Mica – Târnăveni (250+15)-jud.MS, Saşa – Poieni (50+14)-jud.TM, Sebeş – Turnu Ruieni (250)-jud.CS, Prut – Rădăuţi Prut (290+41)-jud.BT.
În interval s-au situat peste: 
-COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Homorodul Mic – Lueta (100)-jud.HR, Timiş – Lugoj (150+15)-jud.TM, Valea Albeşti – Albeşti (100+10)-jud.CT 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 12 din 14.06.2020.
În interval au fost emise şase AVERTIZĂRI HIDROLOGICE și trei ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri