Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.11.2017 ora 07.00 – 22.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul inferior al Mureşului (sector Brǎnişca – Arad) unde au fost în uşoarǎ creştere datoritǎ precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii.
Pe râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Iza şi Someş, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Lăpuş, Crişul Repede, Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Ialomiţei şi Bistriţei, bazinul inferior al Mureşului şi pe râurile din Dobrogea. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.08.2017 ora 07.00 – 15.08.2017 ora 07.00

Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza,  Bega Veche, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, pe afluenţii Oltului mijlociu,  pe  cursurile superioare şi mijlocii ale Crişului Repede, Crişului Negru, Crişului Alb, Begăi  şi  Timişului,  pe cursurile  inferioare ale Mureşului şi  Jiului şi pe râurile din Dobrogea. 
Pe celelalte râuri debiltele au fost staţionare, exceptând Putna, Rm. Sărat, Buzăul, cursul superior şi mijlociu al Oltului şi cursurile inferioare ale Crişurilor, Begăi, Timişului şi Topologului, unde au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval şi propagării. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe Bârzava şi Caraş și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe unele râuri din bazinele hidrografice: Someș (Ilișua, Lonea, Fizeș, Lăpuș și Cavnic), Mureș (Comlod, Vișa, Domald, Secaș, Râul Mare), pe Jijia şi pe cursurile  superioare ale  Siretului şi Prutului.
În interval s-a situat peste COTA DE INUNDAŢIE râul Topolog la stația hidrometrică Saraiu (400+50)-jud.CT.
S-a menținut în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ NR. 33 din 13.08.2017 până în 14.08.2017,  ora 10:00.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.