Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.11.2017 ora 07.00 – 22.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul inferior al Mureşului (sector Brǎnişca – Arad) unde au fost în uşoarǎ creştere datoritǎ precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii.
Pe râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Iza şi Someş, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Lăpuş, Crişul Repede, Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Ialomiţei şi Bistriţei, bazinul inferior al Mureşului şi pe râurile din Dobrogea. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.10.2017 ora 07.00 – 15.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș (exceptând Someșul Mic), Crișul Negru, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, cursurile inferioare ale Crișului Alb și Jiului, unde au fost în uşoară scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul şi peste mediile lunare) pe râurile Bârzava, Sabar, Buzău, Sitna, cursul superior al Vișeului, cursul inferior al Jiului şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Bistrei, Nerei, Bârladului şi Jijiei, precum şi pe unii afluenţi ai Mureşului inferior, Jiului superior, Oltului superior și mijlociu și Argeșului superior.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.