Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.11.2017 ora 07.00 – 24.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Iza, Tur,  Lăpuș, Someş, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega şi Timiş unde au fost în creştere datoritǎ  propagǎrii.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crişuri, Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Ialomiţei şi Bistriţei, bazinul inferior al Begăi, pe unii afluenți ai Mureșului şi pe râurile din Dobrogea. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.05.2017 ora 07.00 – 16.05.2017 ora 07.00


Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Tur, Crișul Alb, Arieș, Târnave, Moravița, Buzău, Siret, Bârlad, Prut, cursul mijlociu și inferior al Mureșului, cursurile superioare ale Siretului și Prutului, unde au fost în creștere numai datorită propagării și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare. 
Datorită propagării viiturii formate anterior se situează peste COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la staţia hidrometrică Micula (310+10) – jud.SM (sector îndiguit).
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Tur la stația hidrometrică Turulung (360+2) – jud.SM.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crişul Negru, Crișul Alb, Moravița, Argeş inferior, pe râurile Siret, Suceava, Tazlău, Elan, cursul inferior al Bârladului, cursurile superioare ale Buzăului și Prutului şi pe râurile din Dobrogea.