Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.08.2018 ora 07.00 – 15.08.2018 ora 07.00

Debitele au fost în scǎdere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, Lăpuș, Crasna, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, bazinul superior al Mureșului, Arieș, Jiu, Olt, Vedea, Argeș şi râurile din Dobrogea unde au fost relativ staţionare și cursul inferior al Timișului unde au fost în creștere prin propagare.
Debitele se situează la valori peste mediile multianuale lunare în bazinele hidrografice: Jiu (fără Motru), Vedea, Ialomița, bazinele mijlocii ale Putnei și Buzăului, bazinele mijlocii și inferioare ale Moldovei, Bistriței, Trotușului, bazinul inferior al Argeșului, pe cursul mijlociu al Mureșului, pe cursurile inferioare ale Prutului și Siretului, pe râurile din Banat și Dobrogea, sub 30% în bazinele Bârlad și Tur și între 30-100% din mediile multianuale lunare pe celelalte râuri.
Se situeazǎ peste COTA DE ATENŢIE, în scădere, râul Prut la staţia hidrometrică Oancea (440+4)- jud. GL.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.05.2018 ora 07.00 – 16.05.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele: Vedea, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Bârlad, bazinul inferior al Argeșului, bazinul superior al Oltului, bazinul mijlociu și inferior al Putului și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare. Pe cursul inferior al Someșului debitele au fost în scădere.
Creșteri mai însemnate de niveluri și debite datorită precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă și mai însemnate cantitativ, s-au înregistrat pe Crișul Alb, pe râurile din Banat, în bazinul inferior al Mureșului și în bazinul superior al Jiului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-70% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) în bazinul superior și mijlociu al Jiului, în bazinul inferior al Oltului, în bazinul superior al Argeșului și pe râurile din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuş, Iara, Moraviţa, Cerna, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, în bazinele inferioare ale Izei, Turului, Crasnei, Crișului Negru și Crișului Repede și pe afluenții Buzăului, Trotuşului și Prutului.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 28 din 14.05.2018.
În interval au fost emise ATENȚIONĂRILE PENTRU FENOMENE HIDROLOGICE IMEDIATE nr. 1 din 15.05.2018 și nr. 1, 2 și 3 din 16.05.2018.

Noutăți Noutăți