Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.05.2019 ora 07.00 – 20.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele Caraşului şi Bârladului, pe cursurile Siretului, Prutului, pe cursul mijlociu al Oltului şi pe cursurile inferioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crişul Repede, Mureş, Bega Veche, Timiş, Bârzava, Argeş şi Ialomiţa.
Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere, exceptând râurile din Dobrogea unde au fost în general staționare.
Debitele se situează în jurul jurul și peste normalele lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crişuri, Arieş, Cerna, Vedea, Dâmboviţa, Olt mijlociu şi inferior, afluenţii Jiului mijlociu şi inferior, unii afluenţi ai Argeşului, bazinul superior al Bârladului și râurile din Dobrogea unde se situeaza la valori cuprinse între 40 – 90%  din acestea.
 
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domăneşti (400+24)-jud.SM, Moravița – Moravița (250+26)-jud. TM şi Prut – Oancea (440+15)-jud. GL.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice:  Miletin - Şipote (150+4)-jud.IS, Prut - Rădăuţi Prut (290+17)-jud. BT, 
Este în vigoare Atenţionarea Hidrologică Nr. 16 din 19.05.2019, iar în interval au fost emise 2 Atenționări  Hidrologice pentru Fenomene Imediate. 

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.05.2019 ora 07.00 – 16.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor înregistrate în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş (exceptând cursul superior şi mijlociu al Someşului Mic), Crasna, Bega, Moraviţa, Cerna, Jiu, bazinele superioare ale Crişului Repede, Mureşului, Târnavelor, Sucevei, Moldovei, Bistriţei şi Bârladului, cursul superior şi inferior al Prutului, bazinul superior şi mijlociu al Argeşului şi cursurile inferioare ale Barcăului, Bârzavei, Caraşului şi Nerei.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Ialomiţa, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, bazinul inferior al Argeşului şi râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staţionare.
Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere. 
Debitele se situează  la valori cuprinse între 40-90% din normalele lunare, mai mari ( în jurul şi peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crişul Repede (curs superior), Crișul Alb, Mureș (exceptând Arieșul), Bega, Timiș, Bârzava, Moraviţa, Caraș, Nera, Jiu, Siret, Prut, pe cursurile superioare ale Buzăului şi Trotuşului, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Moldovei şi Bârladului şi pe cursurile inferioare ale Sucevei, Jijiei şi Bahluiului.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Budac – Budacul de jos (190+24)-jud.BN şi Dipşa – Viile Tecii (290+65)-jud.BN;
- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Someş – Beclean (180+8)-jud.BN, Şieu-Domneşti (210+55)-jud.BN, Şieu – Şintereag (200+2)-jud.BN,  Iza - Săcel (80+27)-jud.MM, Nirajul – Miercurea Nirajului (175+43)-jud.MS, Nirajul Mic – Miercurea Nirajului (250+25)-jud.MS, Luţ - Breaza (250+65)-jud.MS, Bega Veche – Pischia (100+35)-jud.TM, Chizdia – Ghizela (250+75)-TM, Moravița – Moravița (250+6)-jud. TM, Partoş – Bârzava (50+6)-jud.TM
În interval s-au situat peste:
- COTA DE PERICOL râurile la staţiIle: Budac – Budacul de jos (250+19)-jud.BN, Şieu-Domneşti (400)-jud.BN, Dipşa – Viile Tecii (360+20)-jud.BN, Nirajul Mic – Miercurea Nirajului (350+44)-jud.MS,
- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Bistriţa – Bistriţa (150+26)-jud.BN şi Sălăuţa – Romuli (80+25)-jud.BN.
În interval au fost emise patru Atenţionări Hidrologice pentru Fenomene Imediate şi trei Avertizări Hidrologice pentru Fenomene Imediate.

Anunțuri Anunțuri