Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.03.2019 ora 07.00 – 21.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând Târnavele, cursurile Mureşului, Siretului, Prutului, bazinele superioare şi mijlocii ale Jiului, Oltului, bazinele superioare ale Crişului Alb, Argeşului, Ialomiţei şi cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, Trotuşului şi Bârladului, unde au fost în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, bazinele mijlocii şi inferioare ale Oltului, Argeşului, Ialomiţei, cursul inferior al Jiului şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staţionare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-100% din  mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș (exceptând Someșul Mic), Crişul Repede, Mureş, Bega, Timiş, Cerna, Cibin, Prahova, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna, Buzău, pe cursul Prutului şi bazinele superioare ale Jiului şi Oltului.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE, ca urmare a deversărilor controlate din acumularea Călineşti, râul Tur la staţia hidrometrică Micula (270+8)-jud. SM (sector îndiguit).
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal) existente, izolat, în bazinul superior al Bistriței au fost în ușoară diminuare.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.06.2018 ora 07.00 – 16.06.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere datoritǎ precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Crasna, Timiș, Caraș, Nera, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, bazinul superior și inferior al Someșului, bazinele inferioare ale Crișului Negru și Prutului, bazinele superioare ale Târnavelor, Bârzavei, Oltului, Ialomiței, Buzâului, Bistriței, Moldovei și Sucevei, unde au fost în scădere și râurile din bazinele hidrografice Vedea, Bârlad și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crișul Repede – Vadu Crișului (175+2)-jud.BH, Sașa – Poieni (50+14)-jud.TM, Bârzava – Partoș (50+80)-jud.TM, Moravița – Moravița (250+50)-jud.TM, Răcătău – Recea (250+20)-jud.BC.
În interval s-au situat peste:
COTA DE PERICOL râul Sașa la stația hidrometrică Poieni (100+20)-jud.TM
- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crișul Repede – Ciucea (100+25)-jud.CJ, Săcueu – Morlaca Hent (125+35)-jud.CJ, Albac – Albac (150+7)-jud.AB, Abrud – Câmpeni (180)-jud.AB, Dobra – Dobra (200)-jud.HD, Bega – Făget (220+10)-jud.TM, Bârsa – Zărnești (100+5)-jud.BV, Tecucel – Tecuci (360+31)-jud.GL.  
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuş, Crasna, Arieş, Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Jiu, Olt (exceptând Lotru), Vedea, Argeș, Ialomița, cursurile superioare ale râurilor: Crișuri, Mureș și Trotuș.
În interval au fost emise trei AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și trei ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.   
Sunt în vigoare AVERTIZĂRILE HIDROLOGICE pentru fenomene imediate nr.4 din 15.06.2018 și  nr.1 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 33 din 15.06.2018.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri