Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.07.2020 ora 07.00 – 12.07.2020 ora 07.00

 

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului (aval Radna) unde au fost în creștere prin propagare și cursul inferior al Prutului (sectorul Ungheni – Prisacani) unde au fost în creştere ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară. În bazinul hidrografic Vedea și pe râurile din Dobrogea debitele au fost staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, Bârzava,  Suceava, Bistriţa, Trotuş, pe cursurile Siretului și Prutului, cursul inferior al Mureșului, şi mai mici (10-30%) pe Barcău, pe uni afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș), pe afluenții Mureșului mijlociu (Domald, Secaș, Sebeș, Pianu, Strei) și pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Drânceni – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
- COTELE DE PERICOL: Prut – Fălciu (600+18) – jud.GL şi Prut – Oancea (600+48)-jud.GL;
- COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Şiviţa (435+7) – jud. GL;
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 09.07.2020.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.06.2020 ora 07.00 – 16.06.2020 ora 07.00

 
Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Cerna, Suceava, Moldova, Bistriţa, Buzău, bazinul superior și mijlociu al Timișului și bazinele superioare ale Barcăului, Crișului Negru, Crișului Alb, Mureșului și Jiului unde au fost în scădere și râurile din Dobrogea unde au fost staționare. 
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri semnificative de niveluri și debite cu depășirea COTELOR DE APĂRARE s-au produs pe unele râuri mici din zonele de deal și munte în special din sud – vestul și centrul țării și numai ca urmare a propagării viiturilor formate în bazinul Prut aferent teritorului Ucrainei s-au depășit COTELE DE APĂRARE pe sectorul Oroftiana – Rădăuți Prut.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste normalele lunare, iar la valori cuprinse între (30 – 80%) pe rârile din bazinele hidrografice: Caraș, Bârzava, Timiș superior, Arieș, Someșul Mic, Putna, bazinele mijlocii și inferioare ale Buzăului și Prutului, bazinul inferior al Ialomiței și cele din Dobrogea și mai mici (sub 30%)  pe Rm. Sărat şi în bazinul Bârladului.
Se situează peste COTA DE INUNDAŢIE râul Prut la stația hidrometrică Rădăuţi Prut (410+2)-jud.BT și COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Niraj – Cinta (370+4)-Jud. MS, Felmer – Felmer (200+15)-Jud. Brașov, Prut – Oroftiana (370+60) – jud. BT.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Sălăuța – Romuli (80+10)-Jud. Valea Albă – Boinești Sud (250+24)–Jud. SM, Sașa – Poieni (50+24)-jud.TM, Niraj – Miercurea Nirajului (175+93), Târnava Mică – Târnăveni (250+17)–Jud. MS, Teslui – Teslui (250+56), Brătia – Bălilești (120+2), Bughia – Bughia de Jos (154+4)–Jud.AG, Homorodu –Sânpaul (250+8), Hodoș – Nicolești (220+10)–Jud.HR.
A fost în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 13 din 15.06.2020 .
În interval au fost emise două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri