Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.11.2017 ora 07.00 – 22.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul inferior al Mureşului (sector Brǎnişca – Arad) unde au fost în uşoarǎ creştere datoritǎ precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii.
Pe râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Iza şi Someş, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Lăpuş, Crişul Repede, Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Ialomiţei şi Bistriţei, bazinul inferior al Mureşului şi pe râurile din Dobrogea. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.08.2017 ora 07.00 – 16.08.2017 ora 07.00

Debitele au fost în scădere uşoară pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Buzăului, Putnei, Rm.Sărat şi pe cursul inferior al Mureşului.
Pe celelalte râuri debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile inferioare  ale Buzăului, Putnei şi Rm.Sărat unde au fost în creştere uşoară  datorită propagării.
Creşteri izolate de niveluri şi debite, datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, căzute în interval, s-au înregistrat pe unele râuri din bazinul superior al Oltului, din cel al Ialomiţei şi din Dobrogea.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Topolog la staţia hidrometrică Saraiu (300+20) -jud. CT.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe Bârzava şi Caraş şi pe râurile din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe unele râuri din bazinele hidrografice: Someș (Ilișua, Lonea, Fizeș, Lăpuș și Cavnic), Mureș (Comlod, Vișa, Domald, Secaș, Râul Mare), pe Jijia şi pe cursurile  superioare ale  Siretului şi Prutului.