Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.01.2021 ora 07.00 – 15.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea, bazinul inferior al Argeșului și cursul inferior al Ialomiței unde au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, iar pe râurile din bazinul Bârladului și afluenții Prutului au fost staționare.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Urlui la stația hidrometrică Furculeşti (150+1)-jud. TR.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) au fost în uşoară extindere şi intensificare, fiind prezente în bazinul Olt, bazinele superioare și mijlocii ale Ialomiței, Bistriței, bazinele superioare ale râurilor Mureș, Arieș, Argeș, Buzău, Putna, Tazlău, Moldova şi izolat, în bazinele superioare ale Someșului Mare, Someșului Mic, Crișului Repede și  pe unii afluenţi ai Bârladului şi Jijiei.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Sălăuța – Salva, Bistrița – Mița (afluent al Someșului Mare), Mureș pe sectorul Toplița – Stânceni, Iara – Valea Ierii, Ialomicioara – Fieni, Bistriţa pe sectorul Dorna Giumalău – Frumosu şi Neagra-Gura Negrii. 
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Crasna, Barcău, Crișuri, Someșul Mic, Târnave, Bârlad și Jijia, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare. 


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.12.2020 ora 07.00 – 16.12.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, cursul Moldovei, cursul superior și mijlociu al Trotușului, cursul inferior al Bistriței și cursul superior al Prutului, unde au fost staționare. În bazinul hidrografic al Jijiei, cursurile inferioare ale Mureșului, Ialomiţei și Prutului și cursul superior al Siretului, au fost în creştere ca urmare a propagării şi cedării apei din stratul de zăpadă.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri şi izolat pod de gheaţă) s-au menţinut fără modificări importante, fiind prezente în bazinele superioare ale Moldovei şi Bistriţei. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Buzău, Rm. Sărat, Trotuş, bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinul inferior al Argeșului, bazinul mijlociu și inferior al Prutului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinul Crasna, Barcău, Crişului Negru, Crișul Alb, Bega Veche, bazinul inferior al Bistriței, cursul inferior al Timișului și pe afluenții Bârladului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.


Noutăți Noutăți