Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.04.2021 ora 07.00 – 16.04.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Moravița, Caraş, Nera, cursul Mureşului, cursul mijlociu al Ialomiței, cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Prahova, Siret, Rm. Sărat, Buzău, unde au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării şi doar prin propagare pe cursul superior al Prutului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, Bârlad, Jijia, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, bazinele inferioare ale Argeşului şi Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Caraş, bazinele superioare și mijlociii ale Mureşului, Oltului, Bistriței, Trotușului, bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiței, Moldovei, cursul superior al Prutului, cursul inferior al Timişului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Cerna, Bârlad și pe afluenții Prutului.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (400+50)-jud. SM (sector îndiguit).


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.02.2021 ora 07.00 – 17.02.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul Ialomiței unde au fost relativ staționare. 
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, sloiuri, pod de gheață) prezente pe majoritatea râurilor, cu excepția unor râuri din Banat, Crișana şi Oltenia au fost în extindere și intensificare şi au determinat, în evoluţia lor, variaţii de niveluri pe unele sectoare de râu. Predomină podul de gheaţă pe afluenţii Bârladului şi Prutului.
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei, Mara – Vadu Izei, Someş – Nepos,  Lăpuș – Răzoare, Mureș pe sectorul Toplița – Glodeni, Toplița – Toplița, Niraj – Cinta,  Târnava Mare – Blaj, Olt – Micfalău şi Podu Oltului,  Topolog - Milcoiu, Olteț – Oteteliș, Cerna – Măciuca, Ialomiţa – Târgovişte, Ialomicioara –  Fieni, Buzău – Sita Buzăului,  Bâsca Mare – Bâsca Roziliei, Trotuş – Târgu Ocna şi Vrânceni,  Bistrița pe sectorul Dorna Giumalău – Straja, Cârlibaba – Cârlibaba,  Dorna – Dorna Candreni, Negra – Gura Negrii şi Moldova – Gura Humorului. 
Curg sloiuri pe râurile la stațiile hidrometrice: Olt – Hoghiz, Buzău – Racoviţa, Bâsca Mare – Varlaam, Bâsca Mică –Varlaam şi pe Prut pe sectorul Drânceni – Fălciu.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Olteț, Argeş, Putna, Rm. Sărat, Moldova, Suceava, cursul Siretului unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bârlad şi Jijia, unde au valori sub 30%.
Se situează peste:
- COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+22)-jud.SM (sector îndiguit);
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+76)-jud.SM, Crasna – Berveni (490+56)-jud.SM (sectoare îndiguite).
 

Noutăți Noutăți