Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.12.2017 ora 07.00 – 16.12.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca efect combinat al precipitaţiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Mureş (exceptând Târnava Mare), Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Bistriţa şi Jiu superior.
Pe celelalte râuri debitele au fost staţionare, exceptând râurile din bazinele Sucevei, Moldovei şi Buzăului, unde au fost în uşoară scădere.
Creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, s-au înregistrat pe râurile din bazinele: Tur, Lăpuş şi Crişul Negru.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur - Turulung (420)-jud. SM şi Micula (310+42)-jud. SM (sector îndiguit);
- COTELE DE ATENȚIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Negreşti Oaş (170)-jud. SM şi Călinești Oaș (350+48)-jud. SM, Maria – Răteşti (250+9)-jud. SM; Firiza – Firiza (110+9)-jud. MM, Crişul Negru – Tinca (350+14)-jud. BH şi Briheni – Şuştiu (175+8)-jud. BH.
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare, mai mici (30-90%) pe râurile din bazinele: Timiş, Bârzava, Cerna, Jiu, Olt inferior, Vedea, Argeș, bazinul mijlociu și inferior al Prutului și sub 30 % pe râurile din bazinul hidrografic al Bârladului.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 44 din 14.12.2017.
Sunt in vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate nr.1 din 15.12.2017 şi AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate nr. 2 din 15.12.2017.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.04.2017 ora 07.00 – 17.04.2017 ora 07.00

                                                                                                                                             
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș, Jiu, Buzău, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Argeșului, Ialomiței, Bistriței, cursul mijlociu și inferior al Oltului și unii afluenți ai Oltului inferior, în scădere pe râurile din bazinele hidrografice Moravița, Suceava, Bârlad, Prut, cursul mijlociu și inferior al Bistriței, cursurile inferioare ale Timișului și Bârzavei și relativ staționare pe celelalte râuri.
Mici creșteri de niveluri și debite datorită precipitațiilor slabe căzute în interval s-au mai înregistrat și pe unele râuri din bazinele superioare ale Crișului Repede, Someșului Mic și Arieșului.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare,  mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb, Arieș, Timiș, Moravița, Nera, Cerna, Vedea, Suceava, Moldova, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, unele râuri din bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului și Oltului.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.