Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.06.2017 ora 07.00 – 24.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș (cu excepția Someșului Mic, unde au fost staționare), Suceava, bazinele superioare ale Mureșului, Târnavelor, Timișului, Nerei, Cernei, Oltului, Ialomiței, Prahovei, bazinele superioare și mijlocii ale Bistriței și Moldovei, cursul superior și mijlociu al Siretului, cursul inferior al Mureșului și unii afluenți ai săi aval s.h. Alba Iulia, râul Prut și afluenții săi din bazinul superior și mijlociu, în scădere pe râurile din bazinele hidrografice Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, bazinele mijlocii și inferioare ale Crișurilor, cursul mijlociu al Mureșului (sector Luduș – Gelmar), bazinele inferioare ale Târnavelor, Moldovei, Bistriței și Siretului, cursurile inferioare ale Jiului, Ialomiței, Bârladului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Creșteri mai însemnate de niveluri și debite datorită precipitațiilor mai importante căzute în interval sub formă de aversă s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, bazinele superioare ale Târnavelor și Timișului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Trotuș, pe râul Prut, bazinele superioare ale Sucevei și Moldovei și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Motru, Amaradia, unii afluenți ai Oltului inferior, Bârlad și Jijia.
În interval au fost emise 7 Atenţionări Hidrologice de Fenomene Imediate.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ Nr. 28 din 22.06.2017.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.04.2017 ora 07.00 – 17.04.2017 ora 07.00

                                                                                                                                             
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș, Jiu, Buzău, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Argeșului, Ialomiței, Bistriței, cursul mijlociu și inferior al Oltului și unii afluenți ai Oltului inferior, în scădere pe râurile din bazinele hidrografice Moravița, Suceava, Bârlad, Prut, cursul mijlociu și inferior al Bistriței, cursurile inferioare ale Timișului și Bârzavei și relativ staționare pe celelalte râuri.
Mici creșteri de niveluri și debite datorită precipitațiilor slabe căzute în interval s-au mai înregistrat și pe unele râuri din bazinele superioare ale Crișului Repede, Someșului Mic și Arieșului.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare,  mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb, Arieș, Timiș, Moravița, Nera, Cerna, Vedea, Suceava, Moldova, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, unele râuri din bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului și Oltului.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

 


Noutăți Noutăți