Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.09.2017 ora 07.00 – 24.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Cerna, Trotuș, Bistrița, Moldova, Bahlui, bazinele superioare ale râurilor Iza, Tur, Someș, Mureș, Bega, Bârzava, Olt, Buzău, Putna, Rm. Sărat, Suceava, Jijia, bazinele superioare și mijlocii ale Timișului și Jiului, cursurile inferioare ale Vișeului, Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, cursul superior al Siretului, unde au fost în uşoară scădere și râurile din bazinele hidrografice Vedea, Argeș, Bârlad, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului și Prutului, au fost relativ staţionare.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Valea Albă la staţia hidrometrică Boineşti Sud (250+4)-jud.SM.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Someş, Crișuri, Caraș, Nera, Jiu, Buzău, Putna, Rm. Sărat, Bistriţa, Suceava, bazinele superioare ale Mureșului, Ialomiței, Prahovei, pe unele râuri din bazinul inferior al Argeșului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe Lotru, R. Doamnei, Bârlad, Jijia și pe unele râuri din bazinul Mureșului.
În interval a fost emisă o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ PENTRU FENOMENE IMEDIATE.
A fost în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 22.09.2017 până la ora 12.00.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.05.2017 ora 07.00 – 17.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe Arieş, Moraviţa, pe cursul mijlociu şi inferior al Mureşului, în bazinul mijlociu şi inferior al Jiului şi în bazinele superioare ale Argeşului şi Ialomiţei.
Pe râurile din bazinul Vedea, bazinul superior al Jiului, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului şi pe râurile din Dobrogea debitele au fost relativ staţionare, iar pe celelalte râuri, în general în scădere.
Creşteri izolate de debite ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval s-au mai produs şi în bazinele superioare ale Bistriţei, Trotuşului, Oltului şi Jiului.
În interval au fost emise două ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Se situează la COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310) – jud.SM.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–100% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Gilort, Moravița, Argeş, pe cursul mijlociu al Jiului, în bazinele superioare ale Ialomiţei, Buzăului, pe cursurile inferioare ale râurilor: Vedea, Suceva, Moldova, Bârlad, pe cursul superior şi în bazinul inferior al Prutului.


Noutăți Noutăți