Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.10.2020 ora 07.00 – 30.10.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic al Someșului Mic, bazinele superioare ale: Vișeului, Izei, Turului, Crișului Repede, Crișului Negru, Arieșului, Begăi, Bârzavei, bazinul superior și mijlociu al Timișului, bazinele inferioare ale Târnavelor și afluenții Mureșului aval stația hidrometrică Ocna Mureș, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării și râurile din bazinul mijlociu și inferior al Ialomiței și cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someșul Mic, Bega, Bârzava, Caraș, Ialomița, cursurile superioare ale Crișului Alb, Trotușului, cursul mijlociu și inferior al Siretului, unii afluenți ai Mureșului inferior și pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Bârlad, Tazlău și Râmnicu Sărat.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.08.2020 ora 07.00 – 17.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, bazinul superior și mijlociu al Bistriței, bazinele mijlocii și inferioare ale Mureșului, Timișului, Bârzavei și Sucevei.
Pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Târnave, Bega, Caraș, Nera, Cerna, Cibin, Moldova, Trotuș, Putna, Buzău, Baseu, Bahlui, cursurile Prutului și Siretului, cursurile superioare ale Mureșului, Timișului, Bârzavei, Oltului și Sucevei, cursurile mijlocii și inferioare ale Jiului și Ialomiței, cursul inferior al Bistriței, debitele au fost în ușoară scădere, pe celelalte râuri rămânând relativ staționare.
Mici creşteri de niveluri şi debite s-au ȋnregistrat pe râul Gilort, pe unii afluenţi ai Oltului inferior (Bistriţa, Topolog, Luncavăţ, Cerna, Iminog) şi pe cursul inferior al Ialomitei, datorită precipitaţiilor căzute ȋn interval şi propagării.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb, Crișul Negru, Crișul Repede, Arieş, Nera, Cibin, pe cursul superior al Someșului, pe cursul mijlociu şi inferior al Timișului, Jiului, pe cursurile inferioare ale Begăi și Bârzavei, pe unii afluenti ai Oltului inferior (Olăneşti, Bistriţa, Luncavăţ) și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Târnave,Bârlad, Rm. Sărat, Jijia, pe unele râuri mici din bazinul superior al Argeșului și bazinul superior și mijlociu al Oltului.
În interval au fost emise două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și cinci AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
A fost în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.46 din 15.08.2020 până la ora 24:00.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri