Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.05.2019 ora 07.00 – 23.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crişuri şi numai prin propagare pe cursul inferior al Someşului şi pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului, Siretului şi Prutului.
Pe râurile din bazinul Vedea, bazinele inferioare ale Oltului şi Argeşului precum şi pe cele din Dobrogea debitele au fost staţionare, iar pe celelalte râuri au fost în general în scădere.
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Vedea, Dâmboviţa, Bârlad, Bahlui, cele din Dobrogea, bazinul inferior şi mijlociu al Jiului, afluenţii Oltului inferior şi râurile din bazinul superior al Timişului, unde se situeaza la valori cuprinse între 40 – 90%  din acestea.
Se situează peste: 
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice Tur – Călinești Oaș (420+20)-jud. SM, Turulung (420+60)-jud. SM și Micula (310+82)-jud.SM şi Crasna – Domănești (500+16)-jud. SM;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Negrești Oaș (170+2)-jud. SM, Someș – Răstoci (380+96)-jud. SJ, Crasna – Berveni (490+10)-jud. SM, Galbena –Pietroasa Galbena (125+20)-jud. BH, Mureș – Luduș (300+51)-jud. MS, Bega Veche – Cenei (320+6)-jud.TM, Moravița – Moravița (250+45)-jud. TM,   Olt – Micfalău (210+2)-jud. CV, Prut – Oancea (440+13)-jud. GL și Șivița (360+22)-jud. GL.  
În interval s-au situat peste:
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Someș – Dej (550+9)-jud. CJ, 
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Someș Mic – Sălățiu (200+7)-jud. CJ, Lăpuș – Lăpușel (350+24)-jud. MM, Mureș – Toplița (200+5)-jud. HR și Gălăoaia (170+27)-jud. MS și Prut - Rădăuți Prut (290+4)-jud. BT.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 19 din 21.05.2019.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.02.2019 ora 07.00 – 18.02.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vișeu, bazinul superior al Lăpușului, râul Prut și cursul superior al Siretului, unde au fost în creştere uşoară datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării și râurile din bazinul hidrografic Bârlad, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișului Negru, Crișului Alb, Mureșului, Timișului, cursurile inferioare ale râurilor: Barcău, Crișul Repede, Bega, Bârzava, Moravița, Jiu și Ialomița, unde au fost în scădere.
Mici creșteri de niveluri și debite ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă s-au mai înregistrat și pe unele râuri din bazinele superioare ale Turului, Someșului, Crișurilor, Mureșului, Begăi, Oltului și afluenților de dreapta ai Siretului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 50-90 % din valorile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Jiu,  Suceava, Moldova, Trotuş, Prut, pe cursurile Siretului şi Bârladului, pe unii afluenţi ai Oltului (Cibin, Olăneşti, Govora, Topolog), ai Prahovei (Doftana, Teleajen) şi ai Bistriţei (Bistricioara, Bicaz, Cuejdiu, Iapa, Cracău).
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și izolat pod de gheaţă) existente pe unele râuri din bazinele superioare ale Mureșului, Lotrului, Bistriţei și Trotuşului s-au menţinut fără modificări importante, pe cele din bazinul superior al Moldovei au fost în diminuare, iar pe cele  din bazinele superioare ale Buzăului și Putnei au fost în eliminare. 
Curge năboi pe râul Bistrița la s.h. Frumosu.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Anunțuri Anunțuri