Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.03.2019 ora 07.00 – 24.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crişul Alb, Mureş, Caraş, Nera, Cerna, Jiu superior, Olt superior, Ialomiţa, Buzău şi pe cursul superior al Prutului. Pe celelalte râuri debitele au fost staţionare, exceptând cursul superior al Crişului Negru şi cursul superior şi mijlociu al Bistriței unde au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, iar pe cursurile inferioare ale Mureşului şi Jiului debitele au fost în creştere prin propagare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din  mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuş,  Mureş, Cibin, Prahova, Suceava, Moldova, Bistrița și Buzău, în bazinele superioare ale Jiului, Oltului, Trotușului, Putnei şi pe tot cursul Jiului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Vedea,  Bârlad și pe afluenții Prutului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.02.2019 ora 07.00 – 18.02.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vișeu, bazinul superior al Lăpușului, râul Prut și cursul superior al Siretului, unde au fost în creştere uşoară datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării și râurile din bazinul hidrografic Bârlad, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișului Negru, Crișului Alb, Mureșului, Timișului, cursurile inferioare ale râurilor: Barcău, Crișul Repede, Bega, Bârzava, Moravița, Jiu și Ialomița, unde au fost în scădere.
Mici creșteri de niveluri și debite ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă s-au mai înregistrat și pe unele râuri din bazinele superioare ale Turului, Someșului, Crișurilor, Mureșului, Begăi, Oltului și afluenților de dreapta ai Siretului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 50-90 % din valorile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Jiu,  Suceava, Moldova, Trotuş, Prut, pe cursurile Siretului şi Bârladului, pe unii afluenţi ai Oltului (Cibin, Olăneşti, Govora, Topolog), ai Prahovei (Doftana, Teleajen) şi ai Bistriţei (Bistricioara, Bicaz, Cuejdiu, Iapa, Cracău).
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și izolat pod de gheaţă) existente pe unele râuri din bazinele superioare ale Mureșului, Lotrului, Bistriţei și Trotuşului s-au menţinut fără modificări importante, pe cele din bazinul superior al Moldovei au fost în diminuare, iar pe cele  din bazinele superioare ale Buzăului și Putnei au fost în eliminare. 
Curge năboi pe râul Bistrița la s.h. Frumosu.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri