Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.08.2019 ora 07.00 – 22.08.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul Someșului și cursul superior al Oltului, unde au fost în scădere uşoară.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Teleajen, pe cursul inferior al Vedei și pe cursul superior al Ialomiței şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Bistra, Moraviţa, Caraș, Nera, Bârlad, pe cursul superior al Siretului, pe unii afluenți ai Someșului Mic (Lonea, Fizeș), Crișului Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz), Mureșului (Comlod, Iara, Vișa, Feernic, Domald, Secaș, Orăștie, Strei, Râul Mare, Râul Galben) şi pe afluenţii Prutului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.05.2019 ora 07.00 – 18.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Ialomița, Buzău, bazinele superioare ale Crasnei, Crișului Repede și Crișului Alb, bazinul superior și mijlociu al Oltului și bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului și Argeșului unde au fost în creștere datorită precipitațiilor, sub formă de aversă, căzute în interval și propagării și numai prin propagare pe Prut sectorul Rădăuți Prut – Prisăcani și aval Fălciu, cursul superior și mijlociu al Siretului, cursul mijlociu al Mureșului și cursurile inferioare ale Someșului, Lăpușului și Târnavelor.
Pe râurile din Dobrogea, debitele au fost în general staționare.
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Bârzava – Partoș (50+18)-jud. TM și Jiu – Răcari (330+10)-jud.DJ. 
În interval s-au situat peste COTA DE PERICOL râul Dipșa la stația hidrometrică Viile Tecii (360+25)-jud.BN și la COTA DE ATENȚIE râul Lotru la staţia hidrometrică Valea lui Stan (165)-jud.Vl, ca urmare a deversărilor controlate din acumularea Brădișor.
Debitele se situează în jurul și peste normalele lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Rm. Sărat, Putna, Suceava, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului, Ialomiței, Moldovei și Bârladului, afluenții Prutului și râurile din Dobrogea unde se situeaza la valori cuprinse între 40 – 90%  din acestea.
Este în vigoare Atenţionarea Hidrologică Nr. 14 din 17.05.2019.
În interval au fost emise Avertizarea Hidrologică pentru Fenomene Imediate Nr. 1 cod portocaliu, Avertizarea Hidrologică pentru Fenomene Imediate Nr. 2 cod roșu şi 2 Atenţionări Hidrologice pentru Fenomene Imediate.