Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.07.2020 ora 07.00 – 12.07.2020 ora 07.00

 

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului (aval Radna) unde au fost în creștere prin propagare și cursul inferior al Prutului (sectorul Ungheni – Prisacani) unde au fost în creştere ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară. În bazinul hidrografic Vedea și pe râurile din Dobrogea debitele au fost staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, Bârzava,  Suceava, Bistriţa, Trotuş, pe cursurile Siretului și Prutului, cursul inferior al Mureșului, şi mai mici (10-30%) pe Barcău, pe uni afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș), pe afluenții Mureșului mijlociu (Domald, Secaș, Sebeș, Pianu, Strei) și pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Drânceni – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
- COTELE DE PERICOL: Prut – Fălciu (600+18) – jud.GL şi Prut – Oancea (600+48)-jud.GL;
- COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Şiviţa (435+7) – jud. GL;
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 09.07.2020.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.06.2020 ora 07.00 – 18.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Someşul Mare, Mureş superior, Olt superior,  Buzău şi Trotuş  unde au fost în scădere.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri semnificative de niveluri și debite cu depășirea COTELOR DE APĂRARE s-au produs pe unele râuri din zonele de deal și munte în special din sud–vestul, vestul, centrul și nordul țării.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste normalele lunare, iar la valori cuprinse între (30–80%) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Teleajen, Putna, în bazinele mijlocii și inferioare ale Buzăului și Prutului, pe cursurile inferioare ale Ialomiței și Prahovei, pe Rm. Sărat şi în bazinul Bârladului.
Se situează peste:
- COTA DE PERICOL:  râul Prut la staţia hidrometrică Stânca Aval (375+10)-jud. BT– ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară.
- COTELE DE INUNDAȚIE  râurile la stațiile hidrometrice: Valea Mare–Târnova (300+40)-jud. AR şi Gârlişte–Gârlişte (100+13)-jud.CS;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur–Turulung (360)-jud. SM, Tur–Micula (270+4)-jud.SM, Cigher–Chier (300+31)-jud. AR, Vârghiş–Vârghiş (50+5)-jud. CV, Valea Luncanilor–Chitid (240+23)-jud. HD, Saşa–Poieni (50+10)-jud. TM, Timiş–Lugoj (150+60)-jud. TM, Sebeş–Turnu Ruieni (250+35)-jud.CS, Bistra–Voislova Bucova (100+6)-jud. CS, Bistra– Voislova Gară (150+40)-jud.CS, Bistra–Obreja (85+49)-jud.CS, Tău–Soceni (60+6)-jud.CS, Hăuzeasca–Firdea (180+30)-jud.TM, Bârzava–Crivaia (150+8)-jud.CS, Jiu–Răcari (330)-jud. DJ, Bughea–Bughea de Jos (150+25)-jud. AG şi Prut–Oroftiana (370+12)-jud. BT. 
În interval s-au situat peste:
- COTELE DE PERICOL  râurile la stațiile hidrometrice: Orăştie–Orăştie (300+12)-jud. HD;
- COTELE DE INUNDAȚIE  râurile la stațiile hidrometrice: Valea Mare–Târnova (300+18)-jud. AR, Strei–Pui (200+8)-jud.HD, Văratec–Fizeşti (150+5)-jud. HD, Vl. Luncanilor–Chitid (280+62)-jud. HD, Topolog–Milcoiu (220+4)-jud. VL şi Topolog–Saraiu (400+55)-jud. CT; 
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călineşti Oaş (350)-jud. SM, Cavnic–Copalnic (120+6)-jud. MM, Lonea–Luna de Jos (270+3)-jud. CJ, Moneasa–Moneasa (80+18)-jud. AR, Sebiş–Sebiş (250+42)-jud. AR, Crişul Negru– uştiu (170+10)-jud. BH, Briheni – Şuştiu (175+29)-jud. BH, Niraj–Miercurea Nirajului (175+15)-jud. MS, Niraj–Cinta (370+37)-jud. MS, Sibişel–Sibişel (80+15)-jud. HD, Hăuzeasca–Firdea (180+18)-jud. TM, Timiş–Caransebeş (180+2)-jud. CS, Feneş–Feneş (70)-jud. CS şi Bratia–Bălileşti (120+2)-jud. AG.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 15 din 17.06.2020.
În interval au fost emise cinci AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi patru ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.


Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri