Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.11.2017 ora 07.00 – 22.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul inferior al Mureşului (sector Brǎnişca – Arad) unde au fost în uşoarǎ creştere datoritǎ precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii.
Pe râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Iza şi Someş, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Lăpuş, Crişul Repede, Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Ialomiţei şi Bistriţei, bazinul inferior al Mureşului şi pe râurile din Dobrogea. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.08.2017 ora 07.00 – 18.08.2017 ora 07.00


Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice  Barcău, Crișuri şi cursurile mijlocii și inferioare ale Someşului şi Timișului, unde au fost în ușoară scădere. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe unele râuri din bazinele hidrografice: Someș (Fizeș şi Lăpuș), Mureș (Comlod, Vișa, Domald, Secaș, Râul Mare), pe cursul superior al Crasnei şi pe unii afluenţi din bazinul superior şi cel inferior al Oltului (Homorod, Covasna, Turcul, R. Negru, Cungrişoara, Beica, Mamu).
În interval au fost emise două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.