Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.09.2018 ora 07.00 – 20.09.2018 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Bârlad, cursul mijlociu și inferior al Someșului și cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere. Pe cursul inferior al Mureșului, debitele au fost în creștere prin propagare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Moraviţa, Vedea, Prahova, Moldova, pe cursul superior al Trotuşului, pe cursurile mijlocii ale Siretului şi Prutului, pe unii afluenţi ai Oltului mijlociu şi inferior şi pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) în bazinele hidrografice Bârlad și Jijia.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.08.2018 ora 07.00 – 18.08.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Someș, Suceava, Trotuș, Buzău, cursurile superioare ale Ialomiţei, Prahovei, Prutului, Oltului şi unii afluenţi ai săi din bazinul superior şi mijlociu (Baraolt, Cormoş, Vârghiş, Lotru), cursurile mijlocii şi inferioare ale Timișului și Siretului, cursul superior și inferior al Mureșului.
Pe râurile din bazinele: Iza, Tur, Vișeru, Crişul Negru, Crişul Alb, Crișul Repede, Barcău, Someșul Mare, Arieș Târnava Mare și Târnava Mică, cursul superior și mijlociu al Moldovei, cursul mijlociu al Mureșului şi cursul inferior al Prutului, debitele au fost în scădere, iar pe celelalte râuri, relativ staționare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de niveluri şi debite s-au produs pe unele râuri din nordul şi centrul ţării.
Debitele se situează la valori peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice:Suceava, Moldova, Bistriţa, Vedea şi Prahova şi pe unele râuri din Dobrogea, pe cursurile superioare ale Trotuşului şi Putnei, pe cursurile mijloci şi inferioare al Mureșului și Siretului şi pe cursul Prutului pe cursul Jiului şi pe afluentul său, Gilort, pe afluenţii Oltului mijlociu şi inferior. Pe celelalte râuri debitele au valori cuprinse între 40-80% din normalele lunare, mai mici în bazinul Bârlad (10-30%). 
În interval au emise douasprezece ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene hidrologice imediate şi o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Noutăți Noutăți