Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.08.2019 ora 07.00 – 22.08.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul Someșului și cursul superior al Oltului, unde au fost în scădere uşoară.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Teleajen, pe cursul inferior al Vedei și pe cursul superior al Ialomiței şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Bistra, Moraviţa, Caraș, Nera, Bârlad, pe cursul superior al Siretului, pe unii afluenți ai Someșului Mic (Lonea, Fizeș), Crișului Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz), Mureșului (Comlod, Iara, Vișa, Feernic, Domald, Secaș, Orăștie, Strei, Râul Mare, Râul Galben) şi pe afluenţii Prutului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.03.2019 ora 07.00 – 19.03.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Lăpuș, Arieș, Târnave, Bistrița, Trotuș, Putna, Buzău, bazinele superioare ale Mureșului, Moldovei și numai prin propagare pe cursul mijlociu și inferior al Prutului și cursul inferior al Crișului Alb.
Pe celelalte râuri debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele: Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, bazinul superior și mijlociu al Crișului Alb și Someșul aval Dej unde au fost în scădere.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE, ca urmare a deversărilor controlate din acumularea Călineşti, râul Tur la staţia hidrometrică Micula (270+36)-jud.SM (sector îndiguit).
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din  mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș (exceptând Someșul Mic), Crișul Repede, Mureș, Siret (exceptând Trotușul, Rm. Sărat și Bârladul), Cibinul și bazinele superioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Jiului şi Oltului.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal) existente, izolat, în bazinele superioare ale Lotrului și Bistriței au fost în ușoară diminuare.