Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.07.2020 ora 07.00 – 12.07.2020 ora 07.00

 

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului (aval Radna) unde au fost în creștere prin propagare și cursul inferior al Prutului (sectorul Ungheni – Prisacani) unde au fost în creştere ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară. În bazinul hidrografic Vedea și pe râurile din Dobrogea debitele au fost staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, Bârzava,  Suceava, Bistriţa, Trotuş, pe cursurile Siretului și Prutului, cursul inferior al Mureșului, şi mai mici (10-30%) pe Barcău, pe uni afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș), pe afluenții Mureșului mijlociu (Domald, Secaș, Sebeș, Pianu, Strei) și pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Drânceni – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
- COTELE DE PERICOL: Prut – Fălciu (600+18) – jud.GL şi Prut – Oancea (600+48)-jud.GL;
- COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Şiviţa (435+7) – jud. GL;
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 09.07.2020.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.06.2020 ora 07.00 – 19.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinul hidrografic Jiu unde au fost relativ staţionare, iar pe râurile din bazinele Putnei, Someşului Mare, în bazinele superioare ale râurilor: Vişeu, Vedea, Ialomiţa, Buzău, pe cursurile inferioare ale Someşului, Crasnei, Târnavei Mici şi pe cursurile mijlocii ale Mureşului şi Târnavei Mari, debitele au fost în scădere.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri semnificative de niveluri și debite cu depășirea COTELOR DE APĂRARE s-au produs pe unele râuri din zonele de deal și munte în special din sud – vestul, vestul, centrul și nordul țării.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste normalele lunare.
Se situează peste:
- COTELE DE PERICOL  râurile la stațiile hidrometrice: Timiş–Lugoj (350+134)-jud.TM Pogăniş–Brebu (450+117)-jud.CS, Pogăniş–Valea Pai (400+32)-jud.CS, Bistra–Obreja (230+25)-jud.CS, iar  ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, Prut–Stânca aval (375+13)-jud. BT, 
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crişul Alb–Vaţa de Jos (450+35)-jud.HD, Crişul Alb–Gurahonţ (200+81)-AR, Nirajul Mic–Miercurea Nirajului (300+80)-jud.MS, Homorodul Mic–Lueta (130+3)-jud.HR, Bega –Balinţ (550+12)-jud.TM, Bistra–Valea Bucovei (170+65)-jud.CS, Bistra–Voislova Gară (200+48)-jud.CS, Timiş–Caransebeş (250+45)-jud.CS, Caraş–Văradia (250+6)-jud.CS, Nera–Dalboşet (300+4)-jud.CS şi Nera–Sasca Montană (280+1)-jud.CS  
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur–Turulung (360+16)-jud.SM, Tur –Micula (270+32)-jud.SM, Cavnic–Copalnic (120)-jud.MM, Cigher–Chier (300+40)-jud.AR, Matca–Seleuş (200+50)-jud.AR, Iosa–Isosăşel (150+18)-jud.AR,  Luncoiu–Brad (200+48)-jud.HD,  Râul Galben–Hateg (150+32)-jud.HD, Niraj–Miercurea Nirajului (175+15)-jud.MS, Bega Veche – Pischia (100+37)-jud.TM, Bistra Mărului–Poiana Mărului (200+14)-jud.CS, Feneş–Feneş (70+38)-jud.CS,  Şucu–Poiana Mărului (70+27)-jud.CS, Nădrag–Nădrag (-40)-jud.TM, Tău-Soceni (60+8)-jud.CS, Timiş–Sadova (70+26)-jud.CS, Timiş–Brod (350)-jud.TM, Timis–Şag (300+60)-jud.TM, Timiş–Grăniceri (600+24)-jud.TM, Caraş–Caraşova (140+25)-jud.CS, Bega Veche–Pischia (100+37)-jud.TM,Bega–Făget (220+90)-jud.TM, Bega-Chizătău (200+30)-jud.TM şi Bega–Luncani (-60+14)-jud.TM, Saşa–Poieni (50+31)-jud.TM, Gârlişte–Gârlişte (70+15), Ciclova–Vrăniuţ (150+20)-jud.CS, Bârzava–Moniom (220+23)-jud.CS, Gladna–Fârdea (110+7)-jud.TM, Sebeş–Turnu Ruieni (250+59)-jud.CS, Nera–Naidăş (170+22)-jud.CS, Topolog-Saraiu (300+45)-jud.CT 
În interval s-au situat peste:
- COTELE DE PERICOL  râurile la stațiile hidrometrice: Bega–Făget (350+58)-jud.TM Hăuzeasca–Fârdea (300+15)-jud.TM, Gârlişte–Gârlişte (140+13), Caraş–Caraşova (200+50)-jud.CS, Bistra–Obreja (230+120)-jud.CS, Bistra–Voislova Bucovei (240+70)-jud.CS, Pogăniş – Ohabiţa (150)-jud.CS,
- COTELE DE INUNDAȚIE  râurile la stațiile hidrometrice: Valea Mare– Târnova (300+39)-jud.AR, Râul Galben–Hateg (200+10)-jud.HD, Nădrag Nădrag (0+7)-jud.TM, Bega–Luncani (-30+7)-jud.TM, Gladna–Fârdea (160+6)-jud.TM, Minis–Bozovici (150+23)-jud.CS, Tău–Soceni (100+40)-jud.CS, Sebeş – Turnu Ruieni (320+58)-jud.CS
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Nera–Pataş (120+10)-jud.CS, Valea Luncanilor (240+30)-jud.HD, Talna–Păşunea Mare (270)-Cuptoare–Mehadica (100+73)-jud.CS, Bârzava– rivaia (150+20)-jud.CS, V. Mare–Resiţa (130+19)-jud.CS, Bistra–Bucova (70+2)-jud.CS, Bela Reca–Mehadia (200+32)-jud.CS, Ciclova–Vraniuţ (150+25)-jud.CS, Prigor – Prigor (130+34)-jud. CS, Timiş–Teregova (120+14)-jud.CS, Jitin–Jitin (300+36)-jud.CS, Jiu– Răcari (330)-jud.DJ, Topolog–Milcoiu (185+17)-jud.VL, Bughea de Jos–Bughea (150+30)-jud.AG, Prut - Rădăuţi Prut (290+23), Casimcea - Cheia (150+37)-jud.CT
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 16 din 18.06.2020.
În interval au fost emise nouă AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.

 

 


Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri