Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.08.2020 ora 07.00 – 06.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Someș, bazinul superior al Jiului, cursul mijlociu și inferior al Mureșului, cursul Sucevei și cursul superior al Prutului unde au fost ȋn scădere. Pe râurile din bazinul superior al Begăi, debitele au fost în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide și creșteri semnificative de niveluri și debite s-au produs pe râuri mici din zonele de deal și munte, în special pe unele râuri din Banat și Crișana, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe: Someș, Bega, Mureşul inferior, Timişul  inferior, Cibin, Olteţ, pe cursurile superioare ale râurilor Bistriţa, Trotuş şi pe cursul Prutului și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Bârlad, Rm. Sărat și Jijia.
Se menţine peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa (360+5) – jud. GL, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară. 

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.11.2019 ora 07.00 – 19.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al Trotușului, unde au fost în ușoară scădere.
Creșteri izolate de niveluri și debite datorită precipitațiilor căzute în interval s-au produs în bazinele Jiului și Cernei.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe cursul mijlociu al Timișului și pe cursul mijlociu și inferior al Siretului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Tur, Bega Veche, Moraviţa, Nera, Tazlău, Putna, Rm. Sărat, Jijia, Bârlad, cursul inferior al Bistriței, unii afluenţi ai Someșului (Ilișua, Fizeș, Lăpuş, Cavnic), Mureșului (Luţ, Comlod, Feernic, Vișa, Domald, Secaș, Sebeș, Râul Mare), Jiului (Coşuştea, Amaradia), Oltului (Ghimbășel, Hârtibaciu, Baraolt, Beica, Govora, Topolog, Olteț), Argeșului (Arefu și Vâlsan.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Noutăți Noutăți