Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.04.2021 ora 07.00 – 16.04.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Moravița, Caraş, Nera, cursul Mureşului, cursul mijlociu al Ialomiței, cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Prahova, Siret, Rm. Sărat, Buzău, unde au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării şi doar prin propagare pe cursul superior al Prutului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, Bârlad, Jijia, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, bazinele inferioare ale Argeşului şi Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Caraş, bazinele superioare și mijlociii ale Mureşului, Oltului, Bistriței, Trotușului, bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiței, Moldovei, cursul superior al Prutului, cursul inferior al Timişului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Cerna, Bârlad și pe afluenții Prutului.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (400+50)-jud. SM (sector îndiguit).


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.02.2021 ora 07.00 – 20.02.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Barcău, Tazlău, bazinul superior al Mureșului, cursul superior și mijlociu al Crasnei, cursul mijlociu al Timișului, cursul mijlociu și inferior al Prutului și cursul inferior al Siretului unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din statul de zăpadă și propagării. Pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Târnava, Moravița, Vedea, Argeș, Moldova, Suceava, bazinele superioare și mijlocii ale Oltului și Bistriței, cursurile inferioare ale râurilor Bega și Bârzava şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, sloiuri, pod de gheață) prezente pe majoritatea râurilor, exceptând râurile din Crișana, Banat bazinele Someșului şi Jiului, s-au menținut fără modificări importante. 
Pe cursul superior şi mijlociu al Prutului s-au înregistrat variaţii de niveluri şi debite, datorită evoluţiei formaţiunilor de gheaţă şi a debitelor deversate din acumularea Stânca Costeşti. 
Predomină podul de gheaţă pe Tazlău, cursul superior și mijlociu al Siretului, afluenţii Bârladului şi pe cei ai Prutului.
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice: Mureș pe sectorul Toplița – Stânceni, Toplița – Toplița, Moldova – Gura Humorului, Bistrița pe sectorul Dorna Giumalău – Frumosu, Neagra – Gura Negrii, Trotuş – Vrânceni.
Curg sloiuri pe râurile la stațiile hidrometrice: Niraj – Cinta
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuș, Crişul Alb, Olt, Vedea, Argeş inferior, Suceava, Moldova, Putna, Rm. Sărat, Sitna, Tazlău, Prut şi cursul Siretului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice: Bahlui, Bârlad, Jijia şi cursul inferior al Bistriței, unde au valori sub 30% din acestea.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râul Crasna la stațiile hidrometrice: Domănești (400+50)-jud.SM și Berveni (490+14)-jud.SM, ambele pe sectoare îndiguite.


Noutăți Noutăți