Caracterizarea starii raurilor în intervalul 10.12.2017 ora 07.00 – 11.12.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită propagării pe Someş, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crişului Negru, Crişului Alb şi pe cursurile inferioare ale Turului şi Lăpuşului.
Pe râurile din bazinele: Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Siret şi Prut debitele au fost relativ staţionare, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
Creşteri izolate de niveluri şi debite datorită precipitaţiilor căzute în interval şi cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat pe unele râuri şi sectoare de râu din bazinele Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna.
Se situează peste:
- COTELE DE ATENȚIE râul Tur la staţiile hidrometrice: Călinești Oaș (350+10)-jud. SM și Turulung (360+38)-jud. SM (sector îndiguit)
- COTA DE INUNDAŢIE râul Tur la staţia hidrometrică Micula (310+20)-jud. SM.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30 şi 90% din mediile lunare multianuale exceptând râurile din bazinele: Someş, Crişuri, Mureş (exceptând unii afluenţi ai cursului său inferior), Ialomiţa, Suceava, Buzău, Putna, cursul inferior al Moldovei şi unii afleunţi ai Trotuşului unde se situează peste aceste valori.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri), prezente izolat in bazinele superioare ale Bistriţei şi Mureşului, s-au menţinut fără modificări importante.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.03.2017 ora 07.00 – 20.03.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din zona montană şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Someș, Crişuri, Mureș, Bega, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinele inferioare ale Turului, Crasnei, Barcăului și numai prin propagare pe cursul inferior al Prutului, în scădere pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Bârlad, bazinele superioare ale Turului, Lăpușului, Crasnei, Barcăului, cursurile inferioare ale Timișului, Bârzavei și cursul superior al Prutului și relativ staţionare pe celelalte râuri. 
Creşteri mai însemnate de niveluri, cu atingerea și depășirea COTELE  DE  ATENŢIE, ca urmare a precipitaţiilor mai importante înregistrate în interval, s-au produs pe unele râuri mici din bazinul superior al Timişului.
În interval s-au situat peste COTELE  DE  ATENŢIE  râurile la staţiile hidrometrice: Goleţ - Goleţ (270)-jud.CS, Saşa - Poieni (50+4)-jud.TM şi Bistra - Obreja (85+9)-jud.CS.
Au apărut formaţiuni incipiente de gheaţă (gheaţă la maluri) în bazinul superior al Lotrului.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Suceava, Moldova, Bistrița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, pe râurile din Dobrogea, bazinul superior și inferior al Mureșului, bazinul inferior al Jijiei și râul Prut.     
S-a menținut în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 9 din 19.03.2017 până la ora 24.00.