Caracterizarea starii raurilor în intervalul 13.08.2018 ora 07.00 – 14.08.2018 ora 07.00


Debitele au fost în scǎdere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuș, Barcău, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Arieș, Târnava Mare, Târnava Mică, cursul superior al Mureșului şi pe râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare, și cursul inferior al Prutului, aval de s.h Oancea, unde vor fi în creștere prin propagare.
Debitele se situează la valori peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Târnava Mare, Târnava Mică, Moraviţa, Nera, Cerna, Bârlad, cursurile superioare ale Mureşului, Siretului, Buzǎului şi unii afluenţi ai Oltului superior şi mijlociu şi ai Argeşului superior, unde se situează la valori sub 90% din normalele lunare.
În interval a fost emisă o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene hidrologice imediate.
Se situeazǎ peste COTA DE ATENŢIE, prin propagare, râul Prut la staţia hidrometrică Oancea (440+8)-jud. GL.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.04.2018 ora 07.00 – 20.04.2018 ora 07.00


Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul superior al Argeșului, unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor slabe căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă,  cursurile inferioare ale râurilor Someș, Moravița, Caraș, Prut și cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere doar prin propagare și râurile din bazinele hidrografice Suceava, Bârlad, Buzău, cele din Dobrogea, bazinul mijlociu și inferior al Oltului, afluenții Argeșului inferior, unde au fost relativ staţionare.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE, prin propagare, râul Prut la s.h. Oancea (440+5)-jud.GL.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Someșul Mic, Bega Veche, Bârzava, Vedea, Prahova, Bistriţa, cursurile superioare ale Someșului, Jiului și Ialomiței, cursul superior al Prutului, cursul mijlociu şi inferior al Argeşului, cursul inferior al Prutului şi pe cele din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Bârlad și Jijia.


Noutăți Noutăți