Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.09.2019 ora 07.00 – 21.09.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general stationare.
Debitele se situeaza în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici pe unele râuri din bazinele hidrografice: Mara, Tur, Bistra, Suceava,  Tazlau, Putna, Bârlad, Sitna si Jijia, pe cursul Siretului,  cursul superior al Crasnei, cursurile inferioare ale Timisului si Carasului, pe unii afluenti ai Somesului (Ilisua, Lonea, Fizes, Lapus), Crisului Negru (Valea Rosie, Holod, Teuz), Muresului (Iara, Visa), Oltului superior si mijlociu (Râul Negru, Covasna, Ghimbasel, Homorod, Breaza, Hârtibaciu) si Argesului superior (Arefu, Vâlsan, R. Doamnei).
În interval a fost emisa o ATENTIONARE HIDROLOGICA pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la statiile hidrometrice se situeaza sub COTELE DE ATENTIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.06.2019 ora 07.00 – 20.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Caras, Nera, Cerna,  Olteţ, Cibin, Bistriţa, bazinele superioare ale Oltului, Argeşului, Buzăului, Trotușului și Moldovei, bazinul mijlociu și inferior al Bârladului, bazinul superior și mijlociu al Prutului, cursul inferior al Vedei și doar prin propagare pe cursul Siretului.
Pe râurile din bazinele Vişeu, Iza, Tur, Jiu, Vedea (exceptând cursul inferior), Argeş (exceptând bazinul superior), bazinul mijlociu şi inferior al Oltului (exceptând Cibinul şi Olteţul) şi pe cele din Dobrogea debitele au fost relativ staţionare, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
S-au produs scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de debite și niveluri pe unele râuri din Banat şi Crişana datorită, averselor torențiale, temporar accentuate căzute în interval și propagării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Someşul Mare, Bega, Jiu, Vedea, Argeş, Ialomița, Moldova, Trotuș și Prut, cursurile inferioare ale Târnavelor, Begăi Vechi, Oltului și cele din Dobrogea.
Se  situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice:  Prut - Oancea (550)-jud. GL și Şiviţa  (435+49)-jud.GL;
- COTA DE ATENȚIE: râul Prut la stația hidrometrică Fălciu (500+44)-jud. VS
În interval s-a situat peste COTA DE INUNDAȚIE râul Sălatrucel la s.h. Berislăvești (35+35)-jud. VL și peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Vl. Brihenilor – Șuști (175+27)-jud. BH, Sașa – Poieni (50+15)-jud. TM, Vl. Terovei – Terova (60+20)-jud. CS, Tău – Soceni (60+12)-jud. CS, Pârâul Urșanilor – Horezu (250+1)-jud. VL, Bârlad – Tecuci (300+44)-jud. GL și Jijia – Dângeni (380+56)-jud. BT.
În interval au fost emise 12 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi  10 ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.42 din 19.06.2019.