Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.07.2019 ora 07.00 – 20.07.2019 ora 07.00

 
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Prahova, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării și râurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb, Putna, Trotuș, Moldova, Suceava, Prut, bazinul superior al Oltului, cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Negru, Mureșului, Timișului și Bârzavei și cursul Siretului, unde au fost în scădere.
Creşteri izolate de niveluri şi debite, ca urmare a  precipitaţiilor căzute în interval sub formă de aversă, s-au mai înregistrat și pe unele râuri din bazinele superioare ale Argeşului și Buzăului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe Bega inferioară, cursul Prutului aval de Stânca Costeşti şi pe afluenţii Prahovei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crasna, Moravița, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia şi pe unii afluenţi ai Mureşului (Comlod, Iara, Feernic, Domald, Secaș, Sebeş, Râul Mare).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.06.2019 ora 07.00 – 20.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Caras, Nera, Cerna,  Olteţ, Cibin, Bistriţa, bazinele superioare ale Oltului, Argeşului, Buzăului, Trotușului și Moldovei, bazinul mijlociu și inferior al Bârladului, bazinul superior și mijlociu al Prutului, cursul inferior al Vedei și doar prin propagare pe cursul Siretului.
Pe râurile din bazinele Vişeu, Iza, Tur, Jiu, Vedea (exceptând cursul inferior), Argeş (exceptând bazinul superior), bazinul mijlociu şi inferior al Oltului (exceptând Cibinul şi Olteţul) şi pe cele din Dobrogea debitele au fost relativ staţionare, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
S-au produs scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de debite și niveluri pe unele râuri din Banat şi Crişana datorită, averselor torențiale, temporar accentuate căzute în interval și propagării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Someşul Mare, Bega, Jiu, Vedea, Argeş, Ialomița, Moldova, Trotuș și Prut, cursurile inferioare ale Târnavelor, Begăi Vechi, Oltului și cele din Dobrogea.
Se  situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice:  Prut - Oancea (550)-jud. GL și Şiviţa  (435+49)-jud.GL;
- COTA DE ATENȚIE: râul Prut la stația hidrometrică Fălciu (500+44)-jud. VS
În interval s-a situat peste COTA DE INUNDAȚIE râul Sălatrucel la s.h. Berislăvești (35+35)-jud. VL și peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Vl. Brihenilor – Șuști (175+27)-jud. BH, Sașa – Poieni (50+15)-jud. TM, Vl. Terovei – Terova (60+20)-jud. CS, Tău – Soceni (60+12)-jud. CS, Pârâul Urșanilor – Horezu (250+1)-jud. VL, Bârlad – Tecuci (300+44)-jud. GL și Jijia – Dângeni (380+56)-jud. BT.
În interval au fost emise 12 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi  10 ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.42 din 19.06.2019.