Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.06.2017 ora 07.00 – 24.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș (cu excepția Someșului Mic, unde au fost staționare), Suceava, bazinele superioare ale Mureșului, Târnavelor, Timișului, Nerei, Cernei, Oltului, Ialomiței, Prahovei, bazinele superioare și mijlocii ale Bistriței și Moldovei, cursul superior și mijlociu al Siretului, cursul inferior al Mureșului și unii afluenți ai săi aval s.h. Alba Iulia, râul Prut și afluenții săi din bazinul superior și mijlociu, în scădere pe râurile din bazinele hidrografice Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, bazinele mijlocii și inferioare ale Crișurilor, cursul mijlociu al Mureșului (sector Luduș – Gelmar), bazinele inferioare ale Târnavelor, Moldovei, Bistriței și Siretului, cursurile inferioare ale Jiului, Ialomiței, Bârladului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Creșteri mai însemnate de niveluri și debite datorită precipitațiilor mai importante căzute în interval sub formă de aversă s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, bazinele superioare ale Târnavelor și Timișului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Trotuș, pe râul Prut, bazinele superioare ale Sucevei și Moldovei și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Motru, Amaradia, unii afluenți ai Oltului inferior, Bârlad și Jijia.
În interval au fost emise 7 Atenţionări Hidrologice de Fenomene Imediate.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ Nr. 28 din 22.06.2017.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.04.2017 ora 07.00 – 21.04.2017 ora 07.00


Debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Lăpușului, Someșului Mic, Arieșului, Târnavelor, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Buzăului, Trotușului, Bistriței, Moldovei, bazinul superior și mijlociu al Jiului, unde au fost în scădere.
Creșteri mai importante de niveluri și debite datorită precipitațiilor mai însemnate cantitativ căzute în interval și sub formă de aversă s-au înregistrat în bazinele hidrografice Bârlad, Prahova și pe râurile din Dobrogea, chiar cu atingerea și depășirea COTELOR DE ATENȚIE.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Cricovu Sărat - Cioranii de Jos (230+20)-jud.PH, Teliţa - Poşta Frecăţei (100)-jud.TL şi Taiţa- Hamcearca (250+10)-jud.TL.
Au apărut formaţiuni de gheaţă (curgeri de năboi) pe râurile la stațiile hidrometrice: Iapa-Luminiş şi Suhu-Pechea.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad, pe cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Buzăului, pe unele râuri din bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului și Ialomiței.
Este în vigoare Avertizarea hidrologică nr.12 din 20.04.2017.


Noutăți Noutăți