Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.12.2017 ora 07.00 – 16.12.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca efect combinat al precipitaţiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Mureş (exceptând Târnava Mare), Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Bistriţa şi Jiu superior.
Pe celelalte râuri debitele au fost staţionare, exceptând râurile din bazinele Sucevei, Moldovei şi Buzăului, unde au fost în uşoară scădere.
Creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, s-au înregistrat pe râurile din bazinele: Tur, Lăpuş şi Crişul Negru.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur - Turulung (420)-jud. SM şi Micula (310+42)-jud. SM (sector îndiguit);
- COTELE DE ATENȚIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Negreşti Oaş (170)-jud. SM şi Călinești Oaș (350+48)-jud. SM, Maria – Răteşti (250+9)-jud. SM; Firiza – Firiza (110+9)-jud. MM, Crişul Negru – Tinca (350+14)-jud. BH şi Briheni – Şuştiu (175+8)-jud. BH.
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare, mai mici (30-90%) pe râurile din bazinele: Timiş, Bârzava, Cerna, Jiu, Olt inferior, Vedea, Argeș, bazinul mijlociu și inferior al Prutului și sub 30 % pe râurile din bazinul hidrografic al Bârladului.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 44 din 14.12.2017.
Sunt in vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate nr.1 din 15.12.2017 şi AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate nr. 2 din 15.12.2017.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.04.2017 ora 07.00 – 21.04.2017 ora 07.00


Debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Lăpușului, Someșului Mic, Arieșului, Târnavelor, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Buzăului, Trotușului, Bistriței, Moldovei, bazinul superior și mijlociu al Jiului, unde au fost în scădere.
Creșteri mai importante de niveluri și debite datorită precipitațiilor mai însemnate cantitativ căzute în interval și sub formă de aversă s-au înregistrat în bazinele hidrografice Bârlad, Prahova și pe râurile din Dobrogea, chiar cu atingerea și depășirea COTELOR DE ATENȚIE.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Cricovu Sărat - Cioranii de Jos (230+20)-jud.PH, Teliţa - Poşta Frecăţei (100)-jud.TL şi Taiţa- Hamcearca (250+10)-jud.TL.
Au apărut formaţiuni de gheaţă (curgeri de năboi) pe râurile la stațiile hidrometrice: Iapa-Luminiş şi Suhu-Pechea.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad, pe cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Buzăului, pe unele râuri din bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului și Ialomiței.
Este în vigoare Avertizarea hidrologică nr.12 din 20.04.2017.