Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.04.2017 ora 07.00 – 27.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare exceptând Siretul, afluenţii săi de dreapta şi cursul superior al Prutului şi afluenţii săi unde au fost în creştere datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării precum şi râurile din bazinul Bârladului unde au fost în scădere.
Creşteri uşoare de niveluri şi debite s-au înregistrat şi pe unele râuri din zonele montane ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad, Bahlui şi pe afluenții Prutului.
Ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă și propagării viiturilor formate anterior se mai situează peste COTELE DE ATENŢIE, în scădere,  râurile la staţiile hidrometrice:  Bârlad – Tecuci (300+35)-jud.GL şi Crasna – Vinețești (340+8)-jud. VS.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.04.2017 ora 07.00 – 21.04.2017 ora 07.00


Debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Lăpușului, Someșului Mic, Arieșului, Târnavelor, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Buzăului, Trotușului, Bistriței, Moldovei, bazinul superior și mijlociu al Jiului, unde au fost în scădere.
Creșteri mai importante de niveluri și debite datorită precipitațiilor mai însemnate cantitativ căzute în interval și sub formă de aversă s-au înregistrat în bazinele hidrografice Bârlad, Prahova și pe râurile din Dobrogea, chiar cu atingerea și depășirea COTELOR DE ATENȚIE.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Cricovu Sărat - Cioranii de Jos (230+20)-jud.PH, Teliţa - Poşta Frecăţei (100)-jud.TL şi Taiţa- Hamcearca (250+10)-jud.TL.
Au apărut formaţiuni de gheaţă (curgeri de năboi) pe râurile la stațiile hidrometrice: Iapa-Luminiş şi Suhu-Pechea.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad, pe cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Buzăului, pe unele râuri din bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului și Ialomiței.
Este în vigoare Avertizarea hidrologică nr.12 din 20.04.2017.


Noutăți Noutăți