Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.06.2019 ora 07.00 – 24.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Vișeu, Tur, Someș, Crasna, Vedea, Buzău, bazinele inferoare ale Argeşului şi Ialomiţei şi cursul mijlcoiu şi inferior al Prutului unde au fost în scădere.
Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de debite și niveluri, cu depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a precipitațiilor însemnate cantitativ căzute în interval sub formă de aversă s-au înregistrat pe unele râuri din Crișana, Banat, Moldova și Dobrogea.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice:Vișeu, Someșul Mic, Crișuri, Târnava Mare, Bega, Pogăniș, Bârzava, Ialomița, Buzău, Trotuș, Bistrița, Moldova, Suceava,  bazinele superioare ale Timișului, Oltului, Argeșului, pe cele din Dobrogea, pe cursurile Jiului și Prutului și cursurile inferioare ale Barcăului, Vedei și Jijiei.
Se  situează peste:
 COTA DE INUNDAŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa  (435+41)-jud.GL 
 COTELE DE ATENŢIE râurile  la staţiile hidrometrice Prut – Oancea (440+74)-jud. GL, Sașa – Poieni (50+13)-jud. TM, Hușnița – Strehaia (300+34)-jud. MH și Chier – Tăuț (250+21)-jud. AR.
În interval s-a situat peste:
- COTA DE PERICOL râul Valea Rece la stația hidrometrică Valea  Rece (250+66)-jud. BC;
- COTA DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice Trebeș – Valea Budului (250+50)-jud. BC, Agicabul – Cuza Vodă (150+32)-jud. CT, Sașa – Poieni (90+2)-jud. TM;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice Trebeș – Mărgineni (400+70)-jud. VN, Trotuș – Ghimeș Făget (150+10)-jud. BC și Casimcea – Casimcea (150+5)-TL.
În interval au fost emise 12 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate din care 3 COD ROȘU și 9 COD PORTOCALIU
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 45 din 22.06.2019.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.05.2019 ora 07.00 – 21.05.2019 ora 07.00

 
Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând  cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Crasna, Crişuri, Mureş, Timiş, cursurile superioare ale Caraşului, Nerei şi Prutului, râurile din bazinul Bârladului, afluenţii Prutului,  unde au fost în scădere uşoară. Pe râurile din bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului, Argeşului şi Ialomiţei, pe Vedea, pe râurile din Dobrogea  şi pe afluenţii Oltului inferior debitele au fost relativ staţionare.
Debitele se situează în jurul jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişul Repede, Crişul Negru, Cerna, Vedea, Dâmboviţa, Bârlad, Bahlui, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii şui inferioare ale Crişului Alb şi Jiului, afluenţii Oltului inferior şi râurile din bazinul superior al Timişului, unde se situeaza la valori cuprinse între 40 – 90%  din acestea.
 Se situează peste:
-  COTA DE PERICOL râul Budac la staţia hidrometrică Budacu de Jos (250+2)-jud.BN
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Şieu – Domneşti (300+10)-jud.BN, Zalău – Borla (280+16)-jud.SJ, Dornişoara – Poiana Stampei (150)-jud.SV şi Prut – Stânca Aval (300+70)-jud.BT 
- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Vişeu – Poiana Borşa (160)-jud.MM, Someşul Mare – Valea Mare (110+8)-jud.BN, Ilva – Poiana Ilvei (150+14)-jud.BN, Bârgău – Straja (100)-jud.BN, Bârgău–  Mureşenii Bârgăului (110+2)-jud.BN,  Agrij – Românaşi (100+10)-jud.SJ, Mureş – Stânceni (170+4)-jud.MS, Moravița – Moravița (250+40)-jud. TM, Olt – Micfalău (210+10)-jud.CV, Vârghiş – Vârghiş (50)-jud.CV, Dorna – Dorna Cândreni (170+4)-jud.SV, Tesna – Cosna (160+2)-jud.SV, Prut – Oancea (440+15)-jud. GL şi Prut – Şiviţa (360+6)-jud.GL.
În interval s-au situat peste:
- COTA DE INUNDAŢIE râul Ozunca la staţia hidrometrică Băţanii Mari (250+25)-jud.CV;
- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Nadaş – Aghireşu (100+6)-jud.CJ, Niraj Mic – Miercurea Nirajului (250)-jud.MS, Ciclova – Vrăniuţ (150)-jud.CS.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 17 din 20.05.2019.
În interval au fost emise 2 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE şi o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ pentru FENOMENE IMEDIATE.