Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.08.2018 ora 07.00 – 17.08.2018 ora 07.00


Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Crasna, Suceava, Moldova, Bistriţa, cursurile superioare ale Mureşului, Prutului, cursul mijlociu şi inferior al Siretului, cursul mijlociu al Crişului Repede şi cursurile inferioare ale Someşului şi Barcăului.
Pe râurile din bazinele: Crişul Negru, Crişul Alb, pe cursul superior al Barcăului, cursul superior şi inferior al Crişului Repede şi cursul inferior al Prutului, debitele au fost în scădere, iar pe celelalte râuri, relativ staționare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de niveluri şi debite s-au produs pe unele râuri din nordul, vestul şi centrul ţării.
Debitele se situează în general la valori în jurul şi peste mediile multianuale exceptând râurile din bazinele: Someş, Crişul Negru, Mureş, afluenţii Oltului şi Argeşului superior şi cursurile superioare ale Siretului şi Buzăului unde se situează la valori cuprinse între 40-90% din acestea şi râurile din bazinele Bârladului şi Crasnei unde se situează la vlaori sub 30%.
În interval au emise 12 ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene hidrologice imediate şi 3 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 20.07.2018 ora 07.00 – 21.07.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Mureș, Bega, Timiș, Buzău, bazinele superioare ale Someșului, Someșului Mic și Argeșului (Râul Doamnei, Brătia, Râul Târgului, Argeşel), cursurile inferioare ale Izei, Turului, Someșului,  Lăpușului, Crasnei, Barcăului, Crișului Alb, Rm. Sărat, cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Negru, Oltului (aval s.h. Sâncrăieni) şi unii afluenţi ai săi (Homorod, Şercaia, Breaza, Arpaş, Noul, Cârţişoara, Hârtibaciu, Bistriţa, Topolog), Bistriței și Siretului, relativ staționare pe râurile din bazinul Prutului și pe cele din Dobrogea și în scădere pe celelalte râuri.
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râul Bega la staţiile hidrometrice Balinţ (450+80)-jud.TM şi Chizătău (200+32)-jud.TM.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Bughea la staţia hidrometrică Bughea de Jos (150+20)-jud.AG.
Debitele se situează în general la valori peste 100% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-90% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Arieş, Moraviţa, Cerna, Suceava, pe râurile din bazinul superior al Argeşului și cu valori între  30-60% pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad şi cursul superior al Jijiei. 
În interval au fost emise şase ATENŢIONǍRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri