Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.04.2021 ora 07.00 – 16.04.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Moravița, Caraş, Nera, cursul Mureşului, cursul mijlociu al Ialomiței, cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Prahova, Siret, Rm. Sărat, Buzău, unde au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării şi doar prin propagare pe cursul superior al Prutului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, Bârlad, Jijia, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, bazinele inferioare ale Argeşului şi Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Caraş, bazinele superioare și mijlociii ale Mureşului, Oltului, Bistriței, Trotușului, bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiței, Moldovei, cursul superior al Prutului, cursul inferior al Timişului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Cerna, Bârlad și pe afluenții Prutului.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (400+50)-jud. SM (sector îndiguit).


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.02.2021 ora 07.00 – 22.02.2021 ora 07.00

 
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someș, Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu și cursul Mureșului, unde au fost în scădere. Pe cursul mijlociu și inferior al Prutului debitele au fost în creștere ca urmare a propagării.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, sloiuri, pod de gheață) prezente pe majoritatea râurilor, exceptând râurile din Crișana, Banat și bazinul Someșului, s-au menținut fără modificări importante, exceptând cele din bazinul Bârladului, bazinul superior și mijlociu al Oltului și bazinul superior al Argeșului unde au fost în diminuare şi restrângere.
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice: Niraj – Cinta, Moldova –  Gura Humorului,  Bistriţa – Dorna Arini şi Broşteni, Dorna –  Dorna Candreni şi Neagra –  Gura Negrii.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuș, Crişul Alb, Vedea, Ialomița, Rm. Sărat, Putna, Tazlău, Moldova, Suceava, Sitna, Prut, bazinele inferioare al Oltului, Argeşului și cursul Siretului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bârlad, Jijia unde au valori sub 30% din acestea.
Se situează peste:
- COTA DE INUNDAȚIE râul Crasna la s.h. Domăneşti (500+10)-jud.SM;
- COTELE DE ATENȚIE nivelurile pe râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (270+35)-jud. SM,  Crasna – Berveni (490+88)-jud.SM, toate pe sectoare îndiguite.
 
 

Noutăți Noutăți