Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.01.2020 ora 07.00 – 20.01.2020 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere ușoară prin propagare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente în majoritatea bazinelor hidrografice (exceptând cursurile râurilor Bega, Bârlad și Prut, cursurile mijlocii și inferioare ale Barcăului, Bârzavei, Carașului, Nerei, Cernei, Jiului, Argeşului, Vedei, Dâmboviței și Ialomiţei) s-au menţinut fără modificări importante, exceptând râurile mici din bazinul hidrografic Vișeu, bazinele superioare ale Izei, Someșului Mare și Mureșului, unde au fost în ușoară intensificare.
Predomină podul de gheață în bazinele Izei, Turului, în bazinele superioare ale Someșului, Barcăului, Crişurilor, Mureşului, Bistriței și în bazinul superior și mijlociu al Oltului.
Curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe râurile la staţiile hidrometrice: Mureş – Toplița şi Glodeni, Răstolița – Răstolița, Gurghiu – Ibăneşti, Olt – Hoghiz și Bistrița pe sectorul Dorna Arini – Frumosu.
S-a format un zăpor (aglomerare de ghețuri) pe râul Ialomicioara la stația hidrometrică Fieni.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișul Alb, Crişul Negru, Bega Veche, Moraviţa, Caraş, bazinul superior al Jijiei, pe cursurile inferioare ale Someşului şi Bistriţei, pe unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Şieu, Bistriţa, Ilişua, Lonea, Fizeș, Lăpuş, Cavnic), Mureşului (Luţ, Comlod, Feernic, Vişa, Ampoi, Râul Mare, Râul Galben), Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului mijlociu (Homorod, Hârtibaciu) și ai Argeșului superior (Râul Doamnei, Cârniciov şi Dâmbovnic). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.06.2019 ora 07.00 – 22.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Alb, Timiș,  Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Moldova, bazinele superioare ale Crasnei, Crișului Repede, Mureșului, Târnavelor, Begăi, Motrului, Jiului, Oltului, Argeșului, Ialomiței, bazinul superior și mijlociu al Bârladului, bazinul mijlociu și inferior al Bistriței, cursurile inferioare ale Turului, Someșului, Barcăului, Crișului Negru, Târnavelor, Teleajenului, Prahovei, Ialomiței, Sucevei, Jijiei, bazinul inferior al Mureșului și cursul superior al Prutului, relativ staționare pe râurile din Dobrogea și în uşoară scădere pe celelalte râuri.
Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de debite și niveluri, cu depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a precipitațiilor însemnate cantitativ căzute în interval sub formă de aversă s-au înregistrat pe unele râuri din Banat, Dobrogea, nordul Olteniei și Munteniei și Moldova.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crișul Repede, Crişul Negru, Bega, Bârzava, Jiu, Vedea, Argeş mijlociu și inferior, Ialomița, Buzău, Tortuș, Bistriţa, Moldova, Suceava, Prut (exceptând Bahluiul), bazinul superior al Oltului şi Trotuşului și pe cele din Dobrogea.
Se  situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Prut – Şiviţa  (435+48)-jud.GL;
- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Prut – Fălciu (500+10)-jud. VS şi Prut – Oancea (440+94)-jud. GL.
În interval s-au situat peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Goleţ – Goleţ (310+20)-jud.CS, Teleajen – Gura Vitioarei (300+15)-jud.PH, Teleajen – Moara Domnească (450+12)-jud.PH şi Taiţa - Hamcearca (300+20)-jud.CT;
- COTA DE ATENŢIE râul Lotru la staţia hidrometrică Valea lui Stan (165+3)-jud.VL. 
În interval au fost emise 5 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi 7 ATENŢIONĂRI HDIROLOGICE pentru fenomene imediate. 
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 44 din 21.06.2019. 

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri