Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.09.2021 ora 07.00 – 18.09.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bistrița, bazinul superior al Begăi, bazinul superior și mijlociu al Oltului, cursurile Buzăului, Moldovei, cursul superior al Jiului și relativ staționare pe restul râurilor.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice:Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Someșul Mic, Crasna, Crișul Repede, Barcău, Bistrițabazinul superior al Mureșului, Argeșului, bazinul superior și mijlociu al Oltului, cursurile râurilor Sabar, Dâmbovița, Ialomița, cursul superior al Buzăului  și pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Tazlău, Bârlad, pe afluenții Prutului.
În interval au fost emise trei ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 97 din 16.09.2021.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.07.2021 ora 07.00 – 22.07.2021 ora 07.00

 
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea unde au fost staţionare. Creşteri de niveluri şi debite, datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, s-au înregistrat pe Putna, Râul Negru şi Jijia, pe cursul Siretului, pe cursurile superioare ale Vişeului, Buzăului, Bârladului şi Prutului, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, Mureşului, Argeşului şi Dâmboviţei şi pe cursurile inferioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Jiu, Ialomiţa, Moldova şi Suceava.  
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Someșul Mare, Someșul Mic, Crişul Repede, Crişul Alb, Arieş, Suceava, Moldova, Bistriţa, pe cursul Someşului - aval Dej, pe cursul superior şi mijlociu al Mureşului, pe cursul Siretului, pe cursurile superioare ale Ialomiţei, Prahovei şi Prutului şi pe unele râuri din Dobrogea.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Lotru la stația hidrometrică Valea lui Stan (165+1)-jud.VL
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 79 din 21.07.2021.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.